پنج شنبه, 09 تیر 1401

پردیس توسعه صنایع بالادستی نفت

طرح شاخص نانو سیال حفاری بررسي عملكرد (آزمايشگاهي-سرچاهي) فناوري نانو در سيالات حفاري
درشرايط يكي از چاه‌هاي ميدان «دي» شركت نفت مناطق مركزي

 

           

 

 اهداف ضرورت تحقيق كاربردهاي انجام اين تحقيق


گسترش سريع تكنولوژي و نياز به انرژي جهت مصارف داخلي و هم‌چنين صادرات آن و حضور جدي در بازارهاي بين‌الملليو بروز تحولات و دگرگوني‌هاي بنيادين سال‌هاي اخيردر تكنولوژي سيالات حفاري (ركن اصلي عمليات حفاري) - چه به لحاظ تنوع افزايه‌ها و افزايش عمق دسترسي به ذخاير هيدروكربني و چه به دليل بهبود روش‌ها و حصول ركوردهاي جديد قابل تعمق و بررسي - ايجاب مي‌كند تا مخازن هيدروكربني، بيش‌تر كشف شده و توسعه يابند كه لازمه آن، به‌كارگيري فن‌آوري نوين در بخش سيالات حفاري است. در اين راستا و با اجراي چنين طرحي، اهداف ذيل دنبال مي‌شود:

  بررسي كاربرد نانوذرات در سيالات حفاري پايه آبي

  بهبود خواصي رئولوژيكي و انتقال توان هيدروليکي سيالات با استفاده از نانوافزودني‌ها

  رفع مشكلات خورندگي، خاصيت روان‌کاري و هرزروي

  پايدار‌سازي ديواره چاه‌ها (يكي از چالش‌هاي بزرگ صنعت)

  استفاده از تكنولوژي‌هاي روز حفاري براي بالا بردن عمر چاه

  ارتقاء سطح كيفي، توليد دانش فني و توسعه تكنولوژي‌هاي نوين

  به‌كارگيري روش‌هاي پيشرفته جهت افزايش سرعت حفاري

  كاهش هزينه و تقليل صدمات وارده به مخزن و محيط زيست

  جلوگيري از تقابل سنگ و سيال

  جلوگيري مهاجرت ذرات ريز و هجوم ذرات جامد و سيال حفاري

  دست‌يابي به دانش فني و حركت به سمت بومي‌سازي توليد افزايه‌ها

  شناسايي کامل و بهبود تکنولوژی جديد حفاری افرونی مطرح در دنيا و استفاده در كشور

  حل مشکل گاز خطرناک و خورنده H2S با استفاده از تکنولوژی حفاری افرونی

  طراحي و تهيه گِل حفاري در شرايط يكي از چاه‌هاي ميدان «دي» زاگرس جنوبي.


استفاده گسترده از سيالات در عمليات حفاري در حوزه جغرافيايي بخش‌هاي خشكي و دريائي و نقش آن در پايدار‌سازي ديواره چاه و هم‌چنين جلوگيري از آسيب‌هاي وارده به مخازن، ايجاب مي‌كند تا تحقيقات و مطالعات پيشرفته و متمركزي در بهينه‌سازي خواص آن با تمركز بر افزايه‌هاي نوين در راستاي كاهش هزينه‌ها و رعايت ملاحظات زيست‌محيطي و بهينه‌سازي روش‌هاي عمليات حفاري مشخصي صورت گيرد كه از ضروريات اين طرح است:

  تكنولوژي‌هاي پيچيده و روزافزون حفاري چاه‌ها

  تاكيد بر لزوم بهره‌گيري از تكنولوژي‌هاي نوين حفاري

  سخت بودن شرايط استخراج بسترهاي هيدروكربني

  عميق‌تر شدن افق‌هاي توليد از مخازن

  رقابت گسترده و تنگاتنگ در دست‌يابي سريع و به‌صرفه اقتصادي به منابع هيدروكربني در امر اكتشافات (به‌ويژه مخازن مشترك)

  كثرت افزايه‌هاي مورد مصرف

  پيشرفت‌هاي جهاني و رشد سريع تكنولوژي نوين در زمينه نسل جديد سيالات حفاري چاه‌هاي هيدروكربني

  جلوگيري از آسيب‌هاي وارده به مخزن با حفظ ساختار ديواره چاه‌ها، بسته به پارامترهاي مختلف 
 
  پيش‌گيري از هرزرفت هزينه‌ها در استفاده احتمالي از روش‌هاي قديمي فاقد مبناي علمي قوي
 
  احتمال ايراد صدمه به سازند

  به‌روزرساني دانش و اطلاعات مورد نياز عملياتي، فني و تحقيقاتي و آگاهي از فناوري‌هاي نوين در اين بخش از صنعت گسترده و مهم كشور


  افزايش استحصال

  استفاده از روش‌هاي نوين تكنولوژي در تهيه نياز‌هاي حفاري با رويكرد كاهش هزينه‌ها و رفع مشكلات

  دست‌يابي به تكنولوژي‌هاي برتر در راستاي كاهش معضلات زيست‌محيطي ناشي از عمليات حفاري

  استفاده از تكنولوژي‌هاي روز حفاري و دانش فني در بالا بردن عمر چاه و ابزار حفاري

  استفاده در تهيه و ساخت و انتخاب افزايه‌هاي سيالات حفاري

  استفاده از نتايج پژوهش در آزمايشگاه‌ها و احتمالا در ساخت ادوات حفاري

  استفاده در بهبود شرايط حفاري با رويكرد صيانت از مخازن

  بهينه‌سازي خواص رئولوژيكي سيالات حفاري پايه آبي در راستاي پايداري ديواره چاه

 

جنبه جديد بودن و نوآوري طرح از آنجا ‌كه در اين طرح، مطالعات جامع و مراحل آزمايشگاهي و ميداني در جهت حل مشكلات حفاري و با استفاده از نانوافزايه‌ها به‌طور متمركز و براي اولين بار در راستاي نقشه راه فناوري نانو تهيه‌شده در پژوهشگاه و به‌منظور ورود به تكنولوژي نوين انجام خواهد گرفت، طرح به طور كامل يك نوآوري محسوب مي‌شود. 

<بازگشت به طرح های شاخص

خبرنامه

خبرهای هفتگی ما را تنها با وارد كردن ايميل خود دريافت كنيد