پنج شنبه, 09 تیر 1401

پردیس توسعه صنایع بالادستی نفت

 شرح اهداف اثر بخشی و دستاوردها


حفاری لایه‌های شیلی با عمده مشکلاتی مانند ناپايداري و تنگي ديواره، گير لوله‌هاي حفاري، توپي شدن مته، گشادگي و بزرگي قطر چاه، ايجاد شكاف مواجه می‌شود که خود یکی از  چالش‌هاي بزرگ صنعت حفاري محسوب می‌شود. لذا می‌بایست برای رفع این تنگناها، با استفاده از فناوری های نوین، نسبت به تهیه ترکیبات و طراحی نانوسیالات حفاری مطابق شرایط عملیاتی منطقه اقدام نمود. نانوسیالات NSI-EDF پژوهشگاه صنعت نفت با قابلیت کاهش واکنش سنگ و سیال، افزایش بازده غشایی، کاهش نفوذپذیری و جلوگیری از ورود سیال به فضای متخلخل سازند‌های درحال حفاری می تواند از تورم و ریزش لایه های شیلی  حساس به آب جلوگیری نموده و موجب افزایش پایداری و استحکام دیواره چاه شود.

 


 بررسي اثرات سيال حفاري حاوی افزايه های نانو مقياس بر سازندهاي در حال حفاري به ويژه رسها و شيل هاي حساس به آب

 دستيابي به فناوري ساخت و تهيه نانوافزايه كنترل كننده تورم و ريزش لايه‏هاي حساس با توجه به خصوصيات منطقه

 طراحي نانوسيالات حفاري پايه آبي متناسب با اكتيويته لايه هاي شيلي


 دستاورد های شاخص،مرکز پژوهش فناوری های حفاری

q بومي سازي در سنتز آزمايشگاهي، توليد نيمه صنعتي و صنعتي  نانوافزايه

q افزایش استحکام دیواره‌های ریزشی چاه با عملکرد 85%

q قدرت بازدارندگی 90% تورم لایه های شیلی و کاهش گیر لوله

q نانوسيال نسل جديد پايه آبي سازگار با محیط زيست

q کاهش ریسک عملیاتی و آسیب سازند

q حذف و یا کاهش 80% مصرف KCl

q کاهش 40% هزینه های NPT درون چاهی و تجهیزات حفاری

q جلوگیری از توپی شدن مته و حفظ یکپارچگی قطر چاه

 

 

انواع سیال ها

سیال حفاری

خبرنامه

خبرهای هفتگی ما را تنها با وارد كردن ايميل خود دريافت كنيد