دوشنبه, 23 فروردين 1400

پردیس توسعه صنایع بالادستی نفت

شرح

هنگام حفاري در لايههاي مختلف زمين، علي الخصوص در سازنده هاي کربناته، معمولا باشکافهايي روبرو ميشويم که يا طبيعي هستند و يا بصورت القايي، ناشي از افزايش فشارستون سيال ايجاد شده اند. هر يک از اين شکافها و يا محيط هاي نفوذ پذي که با آن روبرو ميشويم، ميتوانند موجب اختلال در جريان گردشي سيال در چاه شده ومنجر به از دست دادن اين سيال بسيار ارزشمند شوند.

در اين طرح سيستم ها و افزايه هاي جديدي براي اولين بار به صنعت حفاري معرفي شده اند كه در مقايسه باساير سيستم هاي كنترل كنندههاي رايج وسنتي مانند پلاگ هاي سيماني ،گانگ پيل ها و افزايه هايي همچون صدف آهكي، پوست گردو ، ميكا ،پوست شكلات و ... از مزيتهاي فني بهتري برخوردار هستند.

 

دستاوردها

استفاده از مواد طبيعي و دوستدار محيط زيست

افزايش کارايي صددرصدي نسبت به تمام LCM هاي مصرفي در صنعت حفاري کشور

استفاده از LCM هاي غلظت دهنده

کنترل هرزروي در تمام رژيم هاي ، علي الخصوص هرزروي هاي کامل

سهولت استفاده در شرايط عملياتي

جايگزيني مناسب جهت پلاگ هاي سيماني

استفاده از LCM هاي کمک کننده به کاهش وزن ستون سيال در چاه

 

اثربخشياقتصادي

کاهش هزينه ها ناشي از کارايي بالاتر سيستم ها و افزايه هاي جديد در مقايسه با LCM هاي رايج.

کاهش مشکلات و افزايش متراژ حفاري.

کاهش هزينه هاي ناشي ازحذف عمليات پلاگ گذاري .

بومي بودن LCM ها و عدم نياز به خارج از کشور

 

آزمايشهايميداني

انجام موفقيت آميز آزمايش هاي ميداني در مناطق عملياتي:

  • چاه پازن -1
  • چاه چارك -1
  • چاه گردان - 3
  • چاه گيسکان - 1
  • چاه اغار -20

خبرنامه

خبرهای هفتگی ما را تنها با وارد كردن ايميل خود دريافت كنيد