پنج شنبه, 09 تیر 1401

پردیس توسعه صنایع بالادستی نفت

شرح

بسياري از مخازن کشور در نيمه دوم عمر توليد خود به سر برده و فشار آنها به طور مستمر در حال کاهش است.براي حفاري در اين مخازن نياز به سيالات سبک و فوق سبک مي باشد.در طرح جديد ضمن بهبود کيفيت روش هاي قديمي ،چندين افزايه جديد نيز جهت سبک سازي معرفي شده است

دستاوردها           

  معرفي افزايه جديد جايگزين فوم هاي رايج:

 • - کاهش مصرف عامل کف ساز.
 • - افزايش پايداري و پيوستگي فوم هاي خروجي از چاه.
 • - دريافت بهتر کندهاي حفاري.
 • - بهبود پارامترهاي حفاري (نرخ حفاري، کاهش نيروي گشتاوري و کاهش  فشار).
 • - سازگاري افزايه ها با آب هاي آلوده در ايجاد فوم.
 • - جايگزيني افزايه هاي پايه دترجنتي با مواد دوست دارمحيط زيست.

  معرفي افزايه هاي جديد ديگر

 • - معرفي افزايه سبک کننده پايه گياهي جايگزين گازوئيل در گل هاي امولسيوني تا وزن 55  PCF
 • - معرفي يک افزايه جديد پايه پليمري جهت کاهش وزن تا PCF44 در سيال حفاري و پلاک هاي سيماني

اثر بخشي اقتصادي

 • -کاهش هزينه هاي خريد افزايه ها
 • - افزايش ROP حفاري و وکاهش دکل روز
 • -کاهش مصرف آب به دليل استفاده از پساب حفاري جهت گل سازي
 • - عدم صدمات وارده به مخازن و کاهش نفوذپذيري

آزمايش هاي ميداني           

انجام موفقيت آميز آزمايش هاي ميداني در مناطق عملياتي:

 • چاه سفيد دنگ - خنج ، فارس
 • چاه چارک 1- بندر چارک، هرمزگان
 • چاه آغار 20- فيروز آباد ، فارس

خبرنامه

خبرهای هفتگی ما را تنها با وارد كردن ايميل خود دريافت كنيد