پنج شنبه, 09 تیر 1401

پردیس توسعه صنایع بالادستی نفت

هدف

استفاده از تكنولوژي توزيع دانه بندي غيريكنواخت ذرات جهت طراحي دوغاب سيمان فوق سبك و بكار گيري آن در سازندهاي سست و شكننده

دستاوردها

• کاهش وزن مخصوص دوغاب سيمان تا هم وزن آب

• کاهش افت صافي استاتيکي و آب آزاد صفر

• جلوگيري از تخريب پوشش سيماني و نيز بالا بردن دوام سيمان در ايجاد اتصال بين لايه ها

• افزايش مقاومت تراكمي در مقايسه با ساير دوغابهاي سبك

• كاهش نفوذ پذيري و خلل و فرج سنگ سيمان

• مهار مهاجرت و نفوذ گاز به داخل ستون دوغاب سيمان

تكنولوژي

طراحي دوغاب سيمان با استفاده از نانو تكنولوژي هيچگونه سابقه اي در كشور نداشته ليكن در ساير كشورهاي صنعتي صاحب تكنولوژي با استفاده از كف دوغابهاي سبك طراحي شده اند كه علاوه بر تفاوت فاحش آن با سيمانهاي حاوي ذرات نانو در مكانيزم هيدراتاسيون سيمان كه مهمترين فاكتور تاثير گذار بر روي خواص رئولوژيكي ، مقاومت تراكمي و ساير خواص دوغاب ميباشد ، بدليل نياز به تجهيزات و پرسنل ويژه و هزينه گزاف عمليات سيمانكاري با سيمان حاوي كف ، استفاده از اين دوغابها به مرور در صنعت حفاري جايگاه خود را از دست داده اند. همانگونه كه ميدانيم بسياري از مخازن نفتي و گازي ايران بعلت افت فشار مخزن و بالا بودن وزن دوغاب همواره با هرز روي هاي شديد مواجه ميباشد براي مقابله به اين مشكل وزن دوغاب سيمان ميبايست تا pcf 60 كاهش يابد.

در روشهاي جديد طراحي دوغاب با تكنولوژي توزيع دانه بندي ذرات در پژوهشگاه صنعت نفت در واقع سيستمي مشابه سيستم توليد بتون براي ساخت دوغابهاي مناسب در نظر گرفته شده است كه ضمن بالا رفتن كيفيت سيمانكاري چاه مقاومت تراكمي سنگ سيمان نيز بطور چشمگيري افزايش مي يابد با تنظيم توزيع ذرات مخلوط خشک از نظر اندازه، رئولوژي دوغاب به طور محسوسي بهبود مي يابد بر اساس اين تئوري مخلوط و پمپ شدن دوغاب نيز بخوبي انجام خواهد پذيرفت. با افزايش تنوع اندازه ذرات جامد در دوغابها با سايزهاي متفاوت تخلخل و نفوذ پذيري كاهش و مقاومت تراكمي افزايش مي يابد و به همين سبب مهار مهاجرت گاز در اين روش بخوبي انجام خواهد پذيرفت استفاده از دوغابهاي سبك با تكنولوژي پژوهشگاه نياز به تجهيزات خاصي ندارد.

تاثير اقتصادي

• نيل به خودكفايي ملي و قطع وابستگي و جلوگيري از خروج ارز

• امكان صدور افزايه

• صيانت از مخازن و كاهش آسيب سازندي و بالابردن عمر مفيد چاه

اثربخشي

اولين بار اين تكنولوژي بصورت آزمايش ميداني در چاه شماره 341 مارون و به دنبال آن در 17 حلقه از چاه هاي ميدان مارون و هما با موفقيت کامل انجام پذيرفت. متعاقب اين توفيق شركتهاي معتبر نفتي در ايران از جمله شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب، شركت ملي حفاري و شركت نفت مركزي ايران و همچنين چند شركت پيمانكار داخلي خواستار بكارگيري دستاوردهاي حاصله از تكنولوژي مذكور گرديدند لازم به توضيح است كه قبل از ارائه اين تكنولوژي شركتهاي معتبر خارجي طراحي دوغابهاي فوق سبك چاههاي ايران را به قيمتهاي بسيار گزاف بر عهده داشتند كه هيچكدام از عمليات موفقيت آميز نبوده است كه با اجراي اين طرح علاوه بر رفع نياز خارجي ميتوان به مواردي از قبيل دوام عمر چاه، بالا رفتن راندمان توليد، جلوگيري از مهاجرت گاز، كاهش هزينه ناشي از چند مرحلهاي شدن سيمان اشاره كرد.

خبرنامه

خبرهای هفتگی ما را تنها با وارد كردن ايميل خود دريافت كنيد