پنج شنبه, 09 تیر 1401

پردیس توسعه صنایع بالادستی نفت

معرفي ميدان اهواز

ميدان نفتي اهواز به صورت يک تاقديس سينوسي ملايم و تقريباً متقارن با امتداد شمال غرب، جنوب شرق در زير قسمتي از شهر اهواز در ناحيه دزفول شمالي واقع شده است. ميدان اهواز داراي دو مخزن اصلي آسماري و بنگستان است.

ميدان اهواز يکي از بزرگترين ميادين نفتي کشور است که توليد آن از دهه 50 شمسي آغاز شد و گرچه توليد آن به دلايل مختلف طي اين چهار دهه با افت و خيز همراه بوده و هم اکنون نيز با مشکلات توليدي مواجه شده است، اما همواره از مهمترين ميادين شرکت ملي مناطق نفت خيز جنوب به شمار ميرفته است.

اين پروژه در راستاي انجام مطالعات پژوهشي و فناورانه، جهت ارائه راهکار براي رفع چالشهاي ميدان اهواز و بهينه سازي فرآيندهاي توليد و افزايش برداشت از دو مخزن اين ميدان تعريف شده است؛ و طي قراردادي به مدت 10 سال فيمابين پژوهشگاه صنعت نفت و شرکت ملي نفت ايران به پژوهشگاه صنعت نفت ابلاغ شده است.

بستههاي کاري تعريف شده در پروژه

  • شناخت ميدان، تبديل چالشهاي ميدان به موضوعات قابل تحقيق و غربالگري کليه روشهاي ازدياد برداشت
  • به روز رساني مدل شبيهسازي مخزن و شبيهسازي عددي/ تحليلي نتايج غربالگري
  • ارائه راهکارهاي فناورانه جهت رفع چالشهاي ميدان و اجراي پايلوت آزمايشگاهي روشهاي مختلف ازدياد برداشت و بهبود توليد
  • اصلاح مدل شبيهسازي مخزن بر مبناي نتايج حاصله از فاز سوم
  • طراحي و اجراي پايلوت ميداني و پايش نتايج

شرکتهاي همکار

پژوهشگاه صنعت نفت با همکاري مشاوران داخلي و خارجي خود، مطالعه بر روي ميدان اهواز را به صورت همه جانبه آغاز کرده است. مشاور خارجي پژوهشگاه صنعت نفت، دانشگاه دلف هلند (DelftUnivesrityofTechnology) است.

خبرنامه

خبرهای هفتگی ما را تنها با وارد كردن ايميل خود دريافت كنيد