پردیس توسعه صنایع بالادستی نفت

شرح

هزينه يک سيستم سيال حفاري بخش عمده اي از هزينه حفر يک چاه جديد را تشکيل مي دهد و به همين دليل استفاده از سيالات مفيدتر و بهبود يافته بخش مهمي از مطالعات محققان را تشکيل مي دهد. سيال حفاري بايد توانائي مناسبي در خنک کردن مته حفاري، روانسازي لولههاي گردان حفاري، پاکسازي مناسب چاه و غيره داشته باشد. در غير اينصورت مشکلاتي از قبيل هرزروي، آسيب سازند، چسبندگي لوله ها، نيروهاي دراگ و تنش بالا پديد مي آيد. اين مشکلات بخصوص در چاه هايي با دما و فشار بالا بيشتر ديده شده است. بنابراين دستيابي به سيالي که مقاومت بالايي در شرايط دما و فشار بالا نشان مي دهد در اين حيطه بسيار مهم است. اصولا ويسکوزيته، دانسيته سيال حفاري فاکتورهاي کليدي هستند که رفتار سيال را کنترل مي کنند. در اين ميان استفاده از علم نانو در بهبود خواص سيال حفاري به سبب بازده بالا، پايداري زياد و روش هاي متنوع اعمال روي چاه، يکي از مهمترين جنبه هاي مورد بررسي توسط محققين مي باشد. در اين طرح سعي بر آن بوده است كه با استفاده از نانوافزايه هاي مختلف و تغيير ترکيب، اندازه و توزيع آنها، بتوان به شرايط بهينهاي جهت بکارگيري نانوسيالات در شرايط يکي از چاه هاي کشور دست يافت.

اهداف

• بررسي كاربرد نانوذرات مختلف در سيالات حفاري پايه آبي

• بهبود خواصي رئولوژيكي و انتقال توان هيدروليکي سيالات با استفاده از نانوافزودنيها

• رفع مشكلات خورندگي، خاصيت روانکاري و هرزروي سيال حفاري

• استفاده از تكنولوژيهاي روزحفاري براي بالابردن عمر چاه و افزايش سرعت حفاري

• ارتقاء سطح كيفي، توليد دانش فني و توسعه تكنولوژيهاي نوين

• جلوگيري از تقابل سنگ و سيال و مهاجرت ذرات ريز و هجوم ذرات جامد

• دستيابي به دانش فني و حركت به سمت بومي سازي توليد نانوافزايه ها

• طراحي و تهيه گل حفاري در شرايط يكي از چاههاي ميدان دي زاگرس جنوبي

كاربردها

• صنعت حفاري، تهيه سيالات نسل نوين حفاري

دستاوردها و اثربخشي در صنعت

• برداشتن گامهاي بلند بسمت اقتصاد مقاومتي با رويكرد اقتصادي و افزايش سهم خدمات دانشبنيان

• افزايش استحصال و دستيابي بهينه به منابع هيدروكربوني مخازن كشور

• استفاده در تهيه، ساخت و انتخاب افزايههاي سيالات حفاري

• استفاده از نتايج پژوهش در آزمايشگاهها و احتمالا در ساخت ادوات حفاري

• پاكسازي سريع و كامل فضاي حلقوي، افزايش سرعت حفاري

• تقليل صدمات وارده به مخزن و محيط زيست

• به روزرساني دانش و اطلاعات مورد نياز عملياتي، فني و تحقيقاتي مرتبط با فناوري هاي نوين سيالات حفاري

• دستيابي به دانش فني و حركت به سمت بومي سازي توليد افزايه ها

محصول ويژه

نانوسيال حفاري بهبوديافته   N-EDF

خبرنامه

خبرهای هفتگی ما را تنها با وارد كردن ايميل خود دريافت كنيد