پردیس توسعه صنایع بالادستی نفت

شرح

از عمدهترين مشکلاتي که اين روزها صنعت حفاري با آن مواجه است حفاري در مخازن کمفشار يا مخازن تخليهشده است. حفاري اين نوع مخازن همراه با مشکلات فني و اقتصادي زيادي از جمله هرزرويهاي کنترلناپذير در شکافها و گير لولهها ميباشد که توسعه اين ميادين را از لحاظ اقتصادي غير سودآور مينمايد. تحقيقات علمي و تجربي ثابت نموده است که ميتوان با توسعه تکنولوژي افرونها، اين مشکل را حل كرد. افرونها بخوبي مقدار هرزروي گل به درون سازند را کنترل ميکنند. دانش فني اين تحقيق شامل طراحي و ساخت سيال حفاري پايهافروني با استفاده از ترکيبات مناسب شامل سورفکتانتها، پليمرها و نانوافزودنيها و در نهايت بكارگيري عملياتي اين نوع سيال در عمليات حفاري و تعميراتي در مخازن تخليهشده و کاربردهاي موفق اين تکنولوژي در ميادين بالغ ميباشد.

اهداف

• استفاده از سيالات حفاري پايهافروني در مخازن تخليهشده در ميادين نفتي و گازي

• استفاده در سازندهاي با نفوذپذيري بالا و سنگهاي با شکافهاي ريز

• کنترل نرخ هرزروي و استفاده از افرونها بعنوان عوامل اتصالي

• استفاده از سيال افرونهاي گاز کلوئيدي در حفاري فروتعادلي

• افزايش پايداري چاه و توليد مخزن با استفاده از تکنولوژي سيال حفاري افروني

• حفاري تا عمق نهايي و تميزسازي سريع چاه

كاربردها

• صنعت حفاري، تهيه سيالات نسل نوين حفاري

• ازدياد برداشت از مخازن

• افزايش توليد و بهره وري از مخازن

دستاوردها و اثربخشي در صنعت

1. بومي سازي

• تهيه سيالات حفاري پايه افروني متناسب با شرايط منطقه

• دستيابي به دانش فني و حركت به سمت بومي سازي توليد سيالات سبک و فوق سبک

2. رفع تنگناها و مشكلات صنعت

• حفاري مخازن تخليهشده ميادين نفتي و گازي بالغ، سازندهاي با نفوذپذيري بالا و سنگهاي با شکافهاي ريز

• کنترل نرخ هرزروي و كاهش آسيب سازند و خوردگي فراوان چاههاي گازي با غلظت بالاي   H2S

• حفظ پايداري افرون گازي، بهبود خواص رئولوژيكي و رفع مشكلات حفاري و آسيب سازند و صيانت از مخزن

3. جلوگيري از خروج ارز

• عدم نياز به استفاده از امكانات خارجي و صرف هزينه هاي ارزي

• وجود تجارب، امكانات آزمايشگاهي مدرن، دستگاه هاي منحصر بفرد خاص داخلي و آماده شدن زير ساختهاي لازم در ساخت سيالات افروني

4. تجاري سازي

• تجارب و دستورالعملها و روشهاي مدون آزمايشات موثر در كنترل كيفي سيالات افروني

• دسترسي آسان به فرمولاسيون سيال و تعيين ميزان عملكرد در شرايط واقعي مخزن

• توانايي ساخت پايلوت به منظور توليد افزايه هاي مرتبط با سيالات افروني در مقياس نيمه صنعتي و صنعتي

5. توجيه اقتصادي

• استفاده از نتايج آزمايشگاهي (در شرايط واقعي مخزن) در سيال بهينه

• وجود امكان سرمايه گذاري در زمينه ساخت صنعتي سيال با تامين نياز استراتژيک داخل و شکستن انحصار طلبي شرکت هاي غربي

• رفع تنگناها و مشكلات صنعت با فناوريهاي بومي (با قيمت حداقل و عملكرد بالا) در تهيه سيالات افروني

محصول ويژه

نانوسيال حفاري پايهافروني N-EADF

خبرنامه

خبرهای هفتگی ما را تنها با وارد كردن ايميل خود دريافت كنيد