یکشنبه, 31 شهریور 1398

پردیس توسعه صنایع بالادستی نفت

 

 

 

گروه توسعه نرم‌افزار پارس

 


 

نياز توليد و توسعه نرم‌افزارهي تخصصي به دانش كامل در تمام زمينه‌هاي مرتبط با نرم‌افزار و در نتيجه افزايش بنيادي سطح دانش در صنايع بالادستي نفت، جوابگويي به نياز روز‌افزون صنايع بالادستي درخصوص نرم‌افزارهاي تخصصي و نيز مسائل و مشكلات مربوط به اين دسته از نرم‌افزارها شامل هزينه‌هاي بالاي خريد و نگهداري، عدم دسترسي به منبع كد و نيز ويژگي‌هاي مربوط به مخازن داخل كشور از يك طرف و مديريت و كنترل طرح‌ها و پروژه‌هاي توليد و توسعه نرم‌افزار که سابقه زيادي در پژوهشگاه صنعت نفت دارند از طرف ديگر باعث شده تا طرح توسعه نرم‌افزارهاي بالادستي در پژوهشگاه صنعت نفت / پرديس پژوهش و توسعه صنايع بالادستي مطرح شده و گروه توسعه نرم‌افزار پارس متولي اجري ين طرح گردد.

  

ين گروه در سال 1389 با هدف نيل به ماموريت‌هي زير راه‌اندازي گرديد:

 

  • شناسايي و اولويت‌بندي  نيازمندي‌هاي نرم‌افزاري بخش بالادستي صنعت نفت و تعريف طرح كلان براي رفع اين نيازمندي‌

  •  كسب دانش فني و فناوري توليد و توسعه نرم‌افزارهاي بالادستي

    • تشكيل تيم‌هاي تخصصي توسعه نرم‌افزار جهت انجام پروژه‌هاي نرم‌افزاري با استفاده از توان علمي دانشگاه‌ها و قطب‌هاي علمي

    • مديريت و كنترل پروژه‌هاي توليد و توسعه نرم‌افزاري در بخش بالادستي

    • برنامه‌ريزي جهت تجاري‌سازي نرم‌افزارها با همكاري بخش خصوصي

    • بررسي و تحليل نرم‌افزارهاي تجاري شده و برنامه‌ريزي جهت ارتقاء كيفيت آن‌ها

 

تهيه نقشه راه توسعه نرم‌افزارهي تخصصي در بخش بالادستي صنعت نفت کشور از جمله فعاليت‌هي جاري ين گروه مي‌باشد. توليد و توسعه نرم‌افزارهي تخصصي مورد نياز صنعت نفت از ديگر فعاليت‌هي کنوني ين گروه مي‌باشد که خوشبختانه نتيجه ين بخش توليد محصولاتي جهت ارائه به کاربران صنعت نفت مي‌باشد که از آن جمله ميتوان به موارد زير اشاره کرد:

 

 

پيش‌بيني ميزان تشکيل آسفالتين پارسPAPSim

 

مدل ساز حوضه‌هي رسوبي پارس يک بعدي PBM-1D

شبيه‌ساز مخزن پارس PRS

 

تخمين­گر حجم مخزن PRVean

تحليل‌گر داده‌هي چاه آزمايي پارس   PWA

 

نرم افزار مديريت چاه پارسPWM

 

خبرنامه

خبرهای هفتگی ما را تنها با وارد كردن ايميل خود دريافت كنيد