یکشنبه, 31 شهریور 1398

پردیس توسعه صنایع بالادستی نفت

حوزه اكتشاف 

توسعه منابع هيدروكربوري غيرمتعارف شامل هيدرات‌هاي گازي، شيل‌هاي نفتي، شيل‌هاي گازي، مخازن گازي با سنگ‌هاي متراكم، مطالعه و مدل‌سازي حوضه‌هاي رسوبي و سيستم‌هاي نفتي و توسعه تكنولوژي‌هاي مرتبط با مخازن كربناته شكاف‌دار.

 

حوزه توليد و توسعه ميادين 

- توسعه و به‌كارگيري تكنولوژي‌هاي نوين براي مديريت مخزن مثل تكنولوژي مخزن هوشمند

- توسعه و به‌كارگيري روش‌هاي جديد ازدياد برداشت متناسب با شرايط مخازن ايران 

- توسعه و بومي‌سازي تكنولوژي‌هاي حفاري 

- توسعه روش‌هاي مقابله با مشكلات توليد از جمله رسوب واكس و آسفالت، توليد شن، مچالگي آستري و غيره

- اتخاذ رويكرد افزايش توليد در كنار ازدياد برداشت با تاكيد بر روش‌هاي چاه‌محور.

 

حوزه‌هاي عمومي 

- توسعه نرم‌افزارهاي بالادستي متناسب با شرايط مخازن ايران (UGS)

- ذخيره‌سازي گاز طبيعي در زير زمين (CCS)

- به تله انداختن و ذخير‌ه‌سازي گاز دي‌اكسيد كربن.

به طور كلي، اين شورا رسالت اصلي خود را «افزايش ضريب توليد نفت ‌و گاز از طريق راه‌كارهاي فناورانه براي جمهوري اسلامي ايران» مي‌داند.

 

خبرنامه

خبرهای هفتگی ما را تنها با وارد كردن ايميل خود دريافت كنيد