پردیس توسعه صنایع بالادستی نفت

عنوان کلیک ها
Producing Strategic Chemical Additives in Well Drilling, Completion & Stimulation Industries (Kimia Plan) کلیک ها: 169
Surface Geological Study of Gonbad and Gorgan Plain کلیک ها: 178

خبرنامه

خبرهای هفتگی ما را تنها با وارد كردن ايميل خود دريافت كنيد