پنج شنبه, 03 مهر 1399

پردیس توسعه صنایع بالادستی نفت

نانوسيالات

 • شرح

  هزينه يک سيستم سيال حفاري بخش عمده اي از هزينه حفر يک چاه جديد را تشکيل مي دهد و به همين دليل استفاده از سيالات مفيدتر و بهبود يافته بخش مهمي از مطالعات محققان را تشکيل مي دهد. سيال حفاري بايد توانائي مناسبي در خنک کردن مته حفاري، روانسازي لولههاي گردان حفاري، پاکسازي مناسب چاه و غيره داشته باشد. در غير اينصورت مشکلاتي از قبيل هرزروي، آسيب سازند، چسبندگي لوله ها، نيروهاي دراگ و تنش بالا پديد مي آيد. اين مشکلات بخصوص در چاه هايي با دما و فشار بالا بيشتر ديده شده است. بنابراين دستيابي به سيالي که مقاومت بالايي در شرايط دما و فشار بالا نشان مي دهد در اين حيطه بسيار مهم است. اصولا ويسکوزيته، دانسيته سيال حفاري فاکتورهاي کليدي هستند که رفتار سيال را کنترل مي کنند. در اين ميان استفاده از علم نانو در بهبود خواص سيال حفاري به سبب بازده بالا، پايداري زياد و روش هاي متنوع اعمال روي چاه، يکي از مهمترين جنبه هاي مورد بررسي توسط محققين مي باشد. در اين طرح سعي بر آن بوده است كه با استفاده از نانوافزايه هاي مختلف و تغيير ترکيب، اندازه و توزيع آنها، بتوان به شرايط بهينهاي جهت بکارگيري نانوسيالات در شرايط يکي از چاه هاي کشور دست يافت.

  اهداف

  • بررسي كاربرد نانوذرات مختلف در سيالات حفاري پايه آبي

  • بهبود خواصي رئولوژيكي و انتقال توان هيدروليکي سيالات با استفاده از نانوافزودنيها

  • رفع مشكلات خورندگي، خاصيت روانکاري و هرزروي سيال حفاري

  • استفاده از تكنولوژيهاي روزحفاري براي بالابردن عمر چاه و افزايش سرعت حفاري

  • ارتقاء سطح كيفي، توليد دانش فني و توسعه تكنولوژيهاي نوين

  • جلوگيري از تقابل سنگ و سيال و مهاجرت ذرات ريز و هجوم ذرات جامد

  • دستيابي به دانش فني و حركت به سمت بومي سازي توليد نانوافزايه ها

  • طراحي و تهيه گل حفاري در شرايط يكي از چاههاي ميدان دي زاگرس جنوبي

  كاربردها

  • صنعت حفاري، تهيه سيالات نسل نوين حفاري

  دستاوردها و اثربخشي در صنعت

  • برداشتن گامهاي بلند بسمت اقتصاد مقاومتي با رويكرد اقتصادي و افزايش سهم خدمات دانشبنيان

  • افزايش استحصال و دستيابي بهينه به منابع هيدروكربوني مخازن كشور

  • استفاده در تهيه، ساخت و انتخاب افزايههاي سيالات حفاري

  • استفاده از نتايج پژوهش در آزمايشگاهها و احتمالا در ساخت ادوات حفاري

  • پاكسازي سريع و كامل فضاي حلقوي، افزايش سرعت حفاري

  • تقليل صدمات وارده به مخزن و محيط زيست

  • به روزرساني دانش و اطلاعات مورد نياز عملياتي، فني و تحقيقاتي مرتبط با فناوري هاي نوين سيالات حفاري

  • دستيابي به دانش فني و حركت به سمت بومي سازي توليد افزايه ها

  محصول ويژه

  نانوسيال حفاري بهبوديافته   N-EDF

 • شرح

  از عمدهترين مشکلاتي که اين روزها صنعت حفاري با آن مواجه است حفاري در مخازن کمفشار يا مخازن تخليهشده است. حفاري اين نوع مخازن همراه با مشکلات فني و اقتصادي زيادي از جمله هرزرويهاي کنترلناپذير در شکافها و گير لولهها ميباشد که توسعه اين ميادين را از لحاظ اقتصادي غير سودآور مينمايد. تحقيقات علمي و تجربي ثابت نموده است که ميتوان با توسعه تکنولوژي افرونها، اين مشکل را حل كرد. افرونها بخوبي مقدار هرزروي گل به درون سازند را کنترل ميکنند. دانش فني اين تحقيق شامل طراحي و ساخت سيال حفاري پايهافروني با استفاده از ترکيبات مناسب شامل سورفکتانتها، پليمرها و نانوافزودنيها و در نهايت بكارگيري عملياتي اين نوع سيال در عمليات حفاري و تعميراتي در مخازن تخليهشده و کاربردهاي موفق اين تکنولوژي در ميادين بالغ ميباشد.

  اهداف

  • استفاده از سيالات حفاري پايهافروني در مخازن تخليهشده در ميادين نفتي و گازي

  • استفاده در سازندهاي با نفوذپذيري بالا و سنگهاي با شکافهاي ريز

  • کنترل نرخ هرزروي و استفاده از افرونها بعنوان عوامل اتصالي

  • استفاده از سيال افرونهاي گاز کلوئيدي در حفاري فروتعادلي

  • افزايش پايداري چاه و توليد مخزن با استفاده از تکنولوژي سيال حفاري افروني

  • حفاري تا عمق نهايي و تميزسازي سريع چاه

  كاربردها

  • صنعت حفاري، تهيه سيالات نسل نوين حفاري

  • ازدياد برداشت از مخازن

  • افزايش توليد و بهره وري از مخازن

  دستاوردها و اثربخشي در صنعت

  1. بومي سازي

  • تهيه سيالات حفاري پايه افروني متناسب با شرايط منطقه

  • دستيابي به دانش فني و حركت به سمت بومي سازي توليد سيالات سبک و فوق سبک

  2. رفع تنگناها و مشكلات صنعت

  • حفاري مخازن تخليهشده ميادين نفتي و گازي بالغ، سازندهاي با نفوذپذيري بالا و سنگهاي با شکافهاي ريز

  • کنترل نرخ هرزروي و كاهش آسيب سازند و خوردگي فراوان چاههاي گازي با غلظت بالاي   H2S

  • حفظ پايداري افرون گازي، بهبود خواص رئولوژيكي و رفع مشكلات حفاري و آسيب سازند و صيانت از مخزن

  3. جلوگيري از خروج ارز

  • عدم نياز به استفاده از امكانات خارجي و صرف هزينه هاي ارزي

  • وجود تجارب، امكانات آزمايشگاهي مدرن، دستگاه هاي منحصر بفرد خاص داخلي و آماده شدن زير ساختهاي لازم در ساخت سيالات افروني

  4. تجاري سازي

  • تجارب و دستورالعملها و روشهاي مدون آزمايشات موثر در كنترل كيفي سيالات افروني

  • دسترسي آسان به فرمولاسيون سيال و تعيين ميزان عملكرد در شرايط واقعي مخزن

  • توانايي ساخت پايلوت به منظور توليد افزايه هاي مرتبط با سيالات افروني در مقياس نيمه صنعتي و صنعتي

  5. توجيه اقتصادي

  • استفاده از نتايج آزمايشگاهي (در شرايط واقعي مخزن) در سيال بهينه

  • وجود امكان سرمايه گذاري در زمينه ساخت صنعتي سيال با تامين نياز استراتژيک داخل و شکستن انحصار طلبي شرکت هاي غربي

  • رفع تنگناها و مشكلات صنعت با فناوريهاي بومي (با قيمت حداقل و عملكرد بالا) در تهيه سيالات افروني

  محصول ويژه

  نانوسيال حفاري پايهافروني N-EADF

خبرنامه

خبرهای هفتگی ما را تنها با وارد كردن ايميل خود دريافت كنيد