پنج شنبه, 09 تیر 1401

پردیس توسعه صنایع بالادستی نفت

 

 

 

پیش‌بینی میزان تشکیل آسفالتین پارس

 PAPSim

 

 این نرمافزاررفتار فازی آسفالتین در شرایط مختلف عملیاتی همانند شرایط تولید از مخزن و نیز شرایط تزریق به سیال مخزن را پيش‌بينيکرده و میزان تشکیل و نقاط شروع تشکیل آسفالتین در فرآیندهای مختلف عملیاتی را شبیه‌سازی می‌کند. با توجه به نياز صنعت نفت در بخش بالادستي به داشتن نرم‌افزاري مناسب و بومي در زمينه پيش‌بيني رفتار فازي آسفالتين و بنا به درخواست شركت مهندسي و توسعه نفت (متن)، توليد و توسعه نرم‌افزار شبيه‌ساز تشكيل آسفالتين پارس در گروه توسعه نرم‌افزار پارس از زيرمجموعه‌هاي پرديس پژوهش و توسعه صنايع بالادستي پژوهشگاه صنعت نفت از سال 1391 شروع شده و در اسفند سال 1392 نسخه اول اين نرم‌افزار به بخش‌بالادستي صنعت نفت ارائه شده‌است.

 

از مهمترين موارد استفاده و كاربرد اين نرمافزار مي توان به پيشبيني ، كنترل و مديريت رسوبات آسفالتيني و نيز پيش بيني و تعيين اثر پارامترهاي مختلف بر رسوب آسفالتين اشاره كرد. اين نرم افزار قابل به كارگيري توسط شركت ملي نفت و ديگر شركتهاي تابعه و سرمايه گذار در حوزه نفت به منظور بررسي و فهم بهتر رفتار فازي آسفاليتن و تأثيري كه اين تركيبات بر روي توليد ، انتقال ، ذخيره و پالايش نفت مي‌گذارند ، ميباشد.

 

با توجه به هزينه هاي بسيار زياد ناشي از تشكيل و رسوب آسفالتين و نيز هزينه هاي بالاي مربوط به انجام آزمايشهاي دما -  فشار بالا در اين زمينه ، بدون شك شبيه سازي و پيش بيني رفتار فازي آسفالتين در شرايط مختلف توليد و تزريق(به عنوان كم هزينه ترين راه حل ) تاثير بسيار زيادي در بحث كنترل تشكيل و رسوب آسفالتين خواهد داشت.

اين نرم افزار جزء محدود نرم افزار هاي موجود جهت پيش بيني رفتار فازي آسفالتين مي باشد كه به صورت مستقل و به طور تقريبا جامع تشكيل آسفالتين در فرايند هاي مختلف را شبيه سازي مي كند. تئوري هاي به كار گرفته شده در اين نرم افزار براي شبيه سازي رفتار آسفالتين شامل تئوري محلولهاي پليمري است كه اين تئوري نسبت به تئوري هاي ديگر يه مانند مدل جامد ، به ماهيت و واقعيت آسفالتين در سيستم هاي نفتي نزديك تر مي باشد.

پارامترهاي قابل تنظيم مدل آسفالتين شامل چگالي (يا وزن مولكولي) آسفالتين، پارامتر حلاليت آسفالتين، ضريب برهم كنش آسفالتين و نفت و عدد كئورديناسيون آسفالتين (فقط در مدل ميلر) مي‌باشند. با توجه به اين‌كه معمولاً در كنار داده‌هاي مربوط به ميزان تشكيل آسفالتين، داده‌هاي مربوط به وزن مولكولي و/يا چگالي آسفالتين مي‌باشد. پارمترهاي مدل‌هاي مورد استفاده در اين نرم‌افزار با داده‌هاي آزمايشگاهي مربوط به خواص جمعی آسفالتين و نيز داده‌هاي آزمايشگاهي مربوط به ميزان تشكيل آسفالتين (در اين نسخه داده‌هاي آزمايشگاهي ميزان تشكيل آسفالتين در فرآيند تخليه طبيعي) برازش مي‌گردند. پس از اين‌كه با استفاده از داده‌هاي آزمايشگاهي پارامترهاي مدل مورد استفاده در نرم‌افزار تنظيم گرديد، نرم‌افزار قادر به پيش‌بيني ميزان تشكيل آسفالتين در شرايط توليد طبيعي، در مسير توليد، در فرايندهاي تزريق (تزريق گاز و يا حلال) و نيز اختلاط نفت‌ها در دماهاي مختلف خواهد بود.

 

پیش‌بینی میزان تشکیل آسفالتین پارسPAPSim

مدل ساز حوضه‌های رسوبی پارس یک بعدی PBM-1D

شبيه‌ساز مخزن پارس PRS

شبيه سازي و پيش بيني رفتار فازي آسفالتين در شرايط مختلف توليد و تزريق تاثير بسيار زيادي در بحث كنترل تشكيل و رسوب آسفالتين خواهد داشت. کاربرد این نرم افزار از مرحله اکتشاف تا مرحله توسعه ميادين ادامه دارد و داراي کاربردهاي متعددي در بخش بالادستي صنعت نفت از جمله تعیین تاريخچۀ تدفين و بلوغ حرارتي، امکان‌سنجی مناطق مستعد نفتي و بررسي وضعيت بلوغ لايه‌ها مي‌باشد استفاده از نرم‌افزارهاي شبيه‌ساز مخزن  جهت پيش­بيني رفتار و عملكرد مخازن در شرايط مختلف عملياتي امكان‌پذير خواهد بود. از ویژگی های منحصر به فرد اين نرم‌افزار، مي‌توان به توانایی مدل­سازی مخازن مطابق با ویژگی مخازن ایران که عمدتاً شکاف‌دار می‌باشند اشاره كرد

ادامه مطلب       |       دانلود کاتالوگ

ادامه مطلب       |       دانلود کاتالوگ

ادامه مطلب       |       دانلود کاتالوگ

تخمین­گر حجم مخزن PRVean

تحلیل‌گر داده‌های چاه آزمايي پارس   PWA

نرم افزار مديريت چاه پارسPWM

اساس کار در این نرم افزار تخمین پارامترهای پتروفیزیکی مخزنی (مثل تخلخل و اشباع آب) با استفاده از نگاره های ژئوفیزیکی به کمک شبکه عصبی مصنوعی است. این پارامترهای تخمینی سپس برای محاسبه حجم درجای هیدروکربن مخزن مورد استفاده قرار می گیرند. تعيين خصوصيات مخزن در تمامی مراحل مدلسازی از اهميت ويژه‌اي برخوردار است. استفاده از داده‌هاي چاه‌آزمايي یکی از روشهای معمول تعیین ويژگي‌هاي مخزن مي‌باشد ارايه راه حل هاي مختلف در مواجهه با مشكلات توليدي چاهها  نظیرتوليد آب و گاز ناخواسته و اولويت بندي راه حل ها براي يافتن بهترين آنها از جمله کاربرد های این نرم افزار است.

ادامه مطلب       |       دانلود کاتالوگ

ادامه مطلب       |       دانلود کاتالوگ

ادامه مطلب       |       دانلود کاتالوگ

 

 

خبرنامه

خبرهای هفتگی ما را تنها با وارد كردن ايميل خود دريافت كنيد