شنبه, 31 ارديبهشت 1401

پردیس توسعه صنایع بالادستی نفت

 • 1.خدمات مشاوره ای پتروفیزیک

   ارزیابی نمودارهای پتروفیزیکی پایه

   پردازش و تفسیر نمودارهای تصویرگر

   پردازش و تفسیر نمودارNMR

   پردازش و تفسیر نمودارDSI

   پردازش و تفسیر نمودارهای بندش سیمان

   پردازش و تفسیر نمودارهای تولید

   تخمین نمودارهای خام پتروفیزیکی

   آنالیز عدم قطعیت پارامترهای پتروفیزیکی

   تخمین و مدل سازی تراوایی

   مدل سازی اشباع شدگی

   تخمین و مدل سازی رخساره های الکتریکی

   مطالعات ژئومکانیکی

 • 2.خدمات مشاوره ای مهندسی مخزن پایه

   آناليز داده هاي چاه آزمايي

   آناليز داده هاي خواص سيال مخزن (PVT)

   آناليز و مدلسازي داده هاي خواص سنگ مخزن

   گروه بندي ديناميكي سنگ مخزن

   آناليز منحني هاي افت دبي

   برآورد ذخاير به روش موازنه مواد (Material Balance)

   تفسير داده هاي تست هاي فشاري مخزن (MDT)

   تفسير تست هاي ساق  مته (DST)

   آناليز خواص آب سازند

 • 3.خدمات مشاوره ای مهندسی بهره برداری

   آناليز عملكرد جريان در چاه (بدون فرازآوري مصنوعي)

   طراحي فرازآوري با گاز (gas lift) (بدون شبكه چاه ها)

   طراحي فرازآوري با گاز (gas lift) (با شبكه چاه ها با استراتژي gas lift با گاز محدود)

   طراحي فرازآوري با پمپ ESP

   طراحي فرازآوري با پمپ 

 • 4.افزایش تولید چاه محور

  عنوان:  انتخاب و به كارگيري مناسب ترين روش افزايش توليد چاه محور در چاه هاي مرده يا با توليد كم

  شرح فعاليت: اين فعاليت شامل موارد ذيل مي باشد:

   مطالعه و آناليز فاكتور هاي تاثيرگذار بر روي عملكرد چاه ها و انجام تحليل حساسيت روي راه حل هاي مختلف رفع مشكلات توليدي

   اولويت بندي كليه راه حل هاي ممكن براي انتخاب بهترين راه حل

   اولويت بندي چاه هايي كه براي رفع مشكل آنها راه حل يكسان ارايه شده است با توجه به محدوديت هاي اقتصادي

 • 5.خدمات مشاوره اي گروه پژوهش حفاري

   اعزام كارشناس به منطقه عملياتي جهت حل مشكلات مربوطه به حفاري و تكميل چاه 

   طراحي، مهندسي و فرمولاسيون سيالات حفاري ،  سيمان حفاري و اسيدكاري

 • 6.خدمات مشاوره اي گروه سنگ و سيال مخزن

   مديريت يكپارچه جلوگيري از رسوبات آلي ( واكس و آسفالتين) در مخزن، دهانه جاه و تاسيسات

   مديريت آب و گاز توليدي در واحد هاي بهره برداري

   تعيين بهترين شرايط تفكيك كننده هاي نفت و گاز

   شبيه سازي خواص سيال مخزن در فرآيند توليد و تزريق به آن

   مشاوره در تعیین ، بررسی و کنترل کیفیت تمامی  مشخصات و آنالیز سیالات مخازن نفتی و گازی

   مشاوره در تعیین رفتار فازی و ترمودینامیکی و کنترل کیفیت تمامی پارامتر های ترمودینامیکی سیالات مخازن نفتی و گازی

   مشاوره در بررسی حل مشكل رسوبات آلي و معدني در ميدانهاي توليدي

   مشاوره در بررسی و کنترل کیفیت مطالعات تزریق امتزاجی و غیر امتزاجی گاز در مخازن نفتی

    آناليز خواص پتروفيزيكي سنگ مخزن

   تهيه و تفسير تصاوير سي تي اسکننمونه هاي سنگ مخزن

   تعيين واحد هاي جريان هيدروليكي با استفاده از داده هاي پتروفيزيكي

   ارزيابي خواص الكتريكي سنگ مخزن (ضرايب سيمان شدگي ، پيچاپيچي و نماي اشباعي) در شرايط مخزن

   آناليز داده هاي فشار مويینگی در سيستم‌هاي گاز-نفت و آب-نفت طي مكانيسم هاي تخليه و آشام

   آناليز منحني هاي نفوذ‌پذیری نسبی‌ سيالات به روش پایدار و ناپايدار

   آناليز نمودار توزيع اندازه فضاي متخلخل سنگ مخزن

   بررسي ترشوندگي سنگ مخزن به روش هاي كمي و كيفي در شرايط مخزن

   بررسي نماي اشباعي و فشار مويينگي  به روش صفحه متخلخل در سيكل تخليه و آشام در شرايط مخزن

   تعيين و بررسي اشباع درجاي سيالات مغزه با استفاده از تكنيك پرتو ايكس

   ارزيابي تراكم پذيري با شبيه سازي تنش هاي افقي و عمودي در مخزن

   مدل سازي داده هاي آزمايشگاهي در مطالعات ويژه سنگ مخزن

   طراحی، راه‌اندازی و بهبود كارايي دستگاه‌هاي اندازه‌گیری خواص معمولي و ويژه سنگ مخزن

   طراحي و ساخت سيستم شستشوي مغزه هاي سنگ مخزن

   اعزام كارشناس جهت نظارت بر عمليات مغزه گيري از ميادين نفتي و گازي

   مشاوره در طراحي و برنامه ريزي آزمايشات مغزه ميادين مختلف 

 • خدمات مشاوره اي گروه زمين شناسي نفت

  توصيف دقيق ديرينه شناسي مقاطع نازك

  توصيف دقيق رسوب شناسي مقاطع نازك

  تعيين ميكروفاسيس و محيط رسوبي

  توصيف دقيق دياژنزي مقاطع نازك

  مطالعه با ميكروسكوپ كاتدولومينسانس

  عكسبرداري با ميكروسكوپ الكتروني و آناليز EDX به همراه توصيف عكس

  عكسبرداري با ميكروسكوپ الكتروني

  توصيف پايه­اي مغزه (سنگ­شناسي، بافت، اندازه دانه و ميزان آغشتگي نفتي) در مقياس 1:100

  انطباق توصيفات مغزه با نمودار­هاي چاه پيمايي و اطلاعات مغزه

  توصيف پايه­اي شكستگي‌هاي مغزه

  تعيين و دسته‌بندي انواع سنگ مخزن

  مطالعه ميداني و تطابق چندين چاه با يكديگر

  زون‌بندي مخزن

  مطالعه نمونه‌هاي پالينولوژي

  چينه نگاري سكانسي

  زون بندي زيستي

  تهيه مدل رخساره‌اي

  تهيه مدل رسوبي

خبرنامه

خبرهای هفتگی ما را تنها با وارد كردن ايميل خود دريافت كنيد