شنبه, 31 ارديبهشت 1401

پردیس توسعه صنایع بالادستی نفت

1. سنتز و ساخت اموسيفاير اوليه با پايه دي آلكانول آمين منوگليسيريد اصلاح شده با فتي اسيد و امولسيفاير ثانويه با پايه محصول دي آمين و كلرواستيك اسيد اصلاح شده با صابون فتي اسيد آلكانول آمونيوم

2. سنتز و ساخت اموسيفايرهاي اوليه با پايه محصول تراكمي دي اسيد با فتي آلكانول آمين اتوكسيله و امولسيفايرهاي ثانويه با پايه‌هاي روغن گياهي و صنعتي

3. ساخت يك فيلم دهنده عامل نفت خيسي سيال حفاري پايه روغني

4. طريقه جديد ساخت و سنتز امولسيفاير اوليه با پايه فتي پلي آمين منو گليسيريد اصلاح شده با اسيد چرب و امولسيفاير ثانويه با پايه آميد چرب منوگليسيريد

5. سنتز و ساخت امولسيفاير اوليه آميد چرب منوگليسيريد اصلاح شده با آهك و امولسيفاير ثانويه با پايه گياهي مورد استفاده در گل‌هاي حفاري پايه روغني

6. طريقه جديد سنتز و ساخت امولسيفاير اوليه فتي آميد منوگليسيرد حاوي اسيد آزاد و امولسيفاير ثانويه با پايه فتي آميد پلي آمين منوگليسيريد مخلوط اصلاح شده با تركيبات اتوكسي

7. ساخت و سنتز امولسيفاير آنيونيك با پايه آميد چرب‌ حاوي اسيد آزاد و امولسيفاير غيريوني با پايه آميد چرب استر منوگليسيريد اصلاح شده با صابون‌هاي چرب و اسيدهاي چرب سبك

8. ساخت دستگاه بررسي و تاثير سيالات حفاري بر مغزه

9.  MODIFIED CEMENT COMPOSITION, PREPARATION AND APPLICATION THEREOF

 

Light to ultra – light cement compositions with modified rheological properties. The cement composition includes cement, hydrophobic nano – silica, at least one additive and a sufficient amount of water to make cement slurry with high compressive strength, low porosity, low free water, and low fluid loss with a quick thickening time.

 

 10. دستيابي به توليد دانش فني افزايه هاي راهبردي بسته سيالات حفاري پايه روغني در شرايط چاه (شامل 7 پتنت)

11. ساخت دستگاه بررسي و تاثير سيالات حفاري بر مغزه

        امروزه نسل جديد سيالات پايه آبي در صنعت حفاري جايگزين سيالات پايه روغني شده‌اند ليكن تاكنون هيچ كدام نتوانسته كارآئي لازم را در كنترل شيل‌ها داشته باشند به همين دليل در صورتيكه بتوان اثرات مخرب زيست محيطي اين سيالات را كاهش داد و به جاي گازوئيل و ديگر افزايه‌هايي كه پايه هيدروكربوري دارند در ساختار آنها بكار برد مي‌توان از آنها با ضريب اطمينان بالائي در حفاري‌هاي لايه‌هاي بهره‌ده و لايه‌هاي شيلي استفاده نمود.

Patent هاي حاضر همگي در راستاي حذف مواد مضر و زيست مخرب امولسيفايرهايي كه در تركيب سيالات پايه روغني وجود دارد و در تركيب افزايه‌هاي جايگزين از مواد زيست سازگار و پايه گياهي استفاده شده است.

كاربرد اين Patent ها همگي در طراحي و فرمولاسيون سيالات پايه روغني در حفاري لايه‌هاي آب دوست مي‌باشد و دستاوردهائي كه از آنها متصور است زيست سازگار و پايه گياهي بودن آنها از نظر اقتصادي نيز با توجه به اينكه package سيالات پايه روغني عمدتاً در خارج كشور تهيه مي‌شده لذا با ابداع اين Patent ها مبالغ قابل ملاحظه‌ ارز صرفه‌جويي و امكان صدور آنها به ساير كشورها وجود دارد تكنولوژي كه در ساخت اين موارد بكار رفته همگي بومي بوده و بطور كامل در كشور قابل دسترسي مي‌باشد.

صدمات ناشي از فيلتريت سيال حفاري بر روي سازند، تاكنون در صنعت نفت در شرايط ديناميك گردش سيال و فشار و دما فرميشن به صورت مستقيم بر روي نمونه مورد بررسي قرار نمي‌گرفت. با ساخت اين دستگاه كه از ابعادي در دنيا بي‌نظير مي‌باشد قادر خواهيم بود پارامتر بسيار مهم بازگشت نفوذپذيري Return Permeability كه در افزايش بهره‌برداري از مخازن مورد نياز است را مشخص نمائيم.

 

12. تركيبات سيماني با خواص بهبود يافته شامل سيمان، نانو سيليكاي هيدروفوب شده، حداقل يك افزودني و ميزان كافي آب براي تشكيل دوغاب

        تكنولوژي سيمان فوق سبك با استفاده از توزيع دانه‌بندي غيريكنواخت براي اولين بار در جهان اختراع و در چندين حلقه چاه‌هاي نفتي و گازي ايران با موفقيت مورد استفاده قرار گرفته است.

در اين تكنولوژي از 3 طيف اصلي دانه‌بندي درشت و متوسط و ريز استفاده شده و نانو سيليكاي هيدروفوب بعنوان اجزاء كوچكتر در اين توزيع بكار رفته است با استفاده از اين تكنولوژي به دوغاب‌هاي سيمان فوق سبك با دانسيته كمتر از آب (62.4 Pcf) و مقاومتي به مراتب بالاتر از دوغاب‌هاي مشابه دست يافته شده است ساير خواص سنگ سيمان نظير آب آزاد، افت صافي، نفوذپذيري و تخلخل نيز در اين تكنولوژي از نمونه‌هاي مشابه خارجي به مراتب بهتر بوده است.

امروزه نسل جديد سيالات پايه آبي در صنعت حفاري جايگزين سيالات پايه روغني شده‌اند ليكن تاكنون هيچ كدام نتوانسته كارآئي لازم را در كنترل شيل‌ها داشته باشند به همين دليل در صورتيكه بتوان اثرات مخرب زيست محيطي اين سيالات را كاهش داد و به جاي گازوئيل و ديگر افزايه‌هايي كه پايه هيدروكربوري دارند در ساختار آنها بكار برد مي‌توان از آنها با ضريب اطمينان بالائي در حفاري‌هاي لايه‌هاي بهره‌ده و لايه‌هاي شيلي استفاده نمود.

Patent هاي حاضر همگي در راستاي حذف مواد مضر و زيست مخرب امولسيفايرهايي كه در تركيب سيالات پايه روغني وجود دارد و در تركيب افزايه‌هاي جايگزين از مواد زيست سازگار و پايه گياهي استفاده شده است.

كاربرد اين Patent ها همگي در طراحي و فرمولاسيون سيالات پايه روغني در حفاري لايه‌هاي آب دوست مي‌باشد و دستاوردهائي كه از آنها متصور است زيست سازگار و پايه گياهي بودن آنها از نظر اقتصادي نيز با توجه به اينكه package سيالات پايه روغني عمدتاً در خارج كشور تهيه مي‌شده لذا با ابداع اين Patent ها مبالغ قابل ملاحظه‌ ارز صرفه‌جويي و امكان صدور آنها به ساير كشورها وجود دارد تكنولوژي كه در ساخت اين موارد بكار رفته همگي بومي بوده و بطور كامل در كشور قابل دسترسي مي‌باشد.

صدمات ناشي از فيلتريت سيال حفاري بر روي سازند، تاكنون در صنعت نفت در شرايط ديناميك گردش سيال و فشار و دما فرميشن به صورت مستقيم بر روي نمونه مورد بررسي قرار نمي‌گرفت. با ساخت اين دستگاه كه از ابعادي در دنيا بي‌نظير مي‌باشد قادر خواهيم بود پارامتر بسيار مهم بازگشت نفوذپذيري Return Permeability كه در افزايش بهره‌برداري از مخازن مورد نياز است را مشخص نمائيم.

 

عنوان

تدوين دانش فني، ساخت و بررسي عملکرد نانوافزایه‌های روان‌کننده و کاهنده اصطکاک رشته‌هاي عمليات حفاري و تولید نیمه‌صنعتی و ارزیابی آن‌ها در شرايط ميداني

شرح

روان‌سازی و خنک کردن مته حفاري از جمله وظايف گل حفاري مي‌باشد. ميزان روان‌کنندگي توليد شده توسط سيالات حفاري به نوع، کيفيت ذرات جامد و وزن و ترکيب شيميايي سيستم بستگي دارد. به دليل مسائل زيست‌محيطي بيشتر تمايل به استفاده از گل‌هاي پايه آبي وجود دارد، اما گل‌هاي پايه آبي برخلاف گل‌هاي پايه روغنی، بصورت ذاتي از خاصيت روان‌کنندگي برخوردار نيستند. بنابراين، بايستي اين خاصيت گل حفاري را به كمك افزودني‌هاي جديد بهبود داد. در اين طرح، سعي بر آن بوده است كه با استفاده از نانوافزايه‌هاي روان‌کننده و کاهنده اصطکاک، بتوان نوعي از نانوسيالات حفاري پايه‌آبي با خصوصيت روانسازي بالا طراحي و در شرايط ميداني بكارگيري كرد.

كاربردها

 • صنعت حفاري، ساخت افزايه‌ها

 • ازدياد برداشت از مخازن

 • رفع آسيب سازند

 • کاهش هزينه‌هاي حفاري

 • گسترش استفاده از مواد نانوساختار در صنايع بالادستي

دستاوردها

 1. دستيابي به فناوري ساخت و تهيه نانوافزايه هدف مورد استفاده در سيال حفاري با توجه به خصوصيات منطقه

 2. طراحي نانوسيالات حفاري پايه آبي با خصوصيت روانسازي بالا  

 3. دستيابي به سيال حفاري با افزايه‌هاي نانومقياس و بهينه با توجه به خصوصيات منطقه

 4. دسترسي به روش‌هاي مدون دانش فني ساخت نانوذره هدف

 5. جلوگيري از هزينه‌هاي اضافي تحميلي از اصطکاک و فرسايش قطعات حفاري 

 6. آماده شدن بسترها و زيرساخت‌هاي لازم در ساخت ساير نانوافزايه‌هاي مورد مصرف در سيالات حفاري 

 

 

عنوان

تدوين دانش فني، ساخت و بررسی عملکرد نانوافزایه‌ها در کاهش تقابلات سازندهای رسی و شیلی با سیال حفاری و کاهش جذب آب و تورم آن‌ها و تولید نیمه‌صنعتی افزایه‌های مذکور

شرح

از آنجاییکه حفاری لایه‌های شیلی با قرار گرفتن در مجاورت سیالات حفاری، با عمده مشکلاتی مانند ناپايداري و تنگي ديواره، گير لوله‌هاي حفاري، توپي شدن مته، گشادگي و بزرگي قطر چاه، ايجاد شكاف مواجه می‌شود که خود یکی از  چالش‌هاي بزرگ صنعت حفاري محسوب می‌شود. لذا می‌بایست با مطالعات جامع در شرايط آزمايشگاهي و كاربردي، شيل‌ها را با روش‌هاي مدرن، شناسايي و عكس العمل آن‌ها را در برابر فاز مايع سيالات نسل جديد مورد استفاده در منطقه، بررسي كرد. بررسي اثرات سيال حفاري حاوی افزايه‌های نانومقياس بر سازندهاي در حال حفاري به‌ويژه رس‌ها و شيل‌هاي حساس به آب بمنظور شناسايي و ارزيابي مكانيزم‌هاي مختلف آسيب سازند ناشي از اين فرآيند كه منجر به ناپايداري ديواره‌ها و متعاقباً مشكلات ديگر در عمليات حفاري مي‌شود، از اهداف اصلي اين تحقيق مي‌باشد.

كاربردها

 • شناسايي كامل شيل‌هاي منطقه و تهيه بانک اطلاعاتی

 • دستيابي به فناوری ساخت و تهيه نانوافزایه هدف مورد استفاده در سیال حفاری با توجه به خصوصيات  منطقه

 • دسترسی به روش‌های مدون دانش فنی ساخت نانوذره هدف

 • طراحي نانوسيالات حفاري پايه آبي متناسب با اكتيويته شيل

 • جلوگيري از هزينه‌هاي اضافي تحمیلی از ناپايداري ديواره‌هاي حساس به آب چاه‌ها

 • آماده شدن بسترها و زیرساخت‌های لازم در ساخت سایرنانوافزایه‌های مورد مصرف در سیالات حفاری 

دستاوردها

 1. ساخت افزایه های نوین در داخل كشور (بومي‌سازي)

 2. بهبود بهره‌وری از چاه

 3. رفع آسيب سازند

 4. کاهش هزينه‌های حفاری

 5. گسترش استفاده از مواد نانوساختار در صنايع بالادستي

 

 

عنوان

طراحي، ساخت و بکارگیری تکنولوژی پیشرفته میکروحباب‌های افرون گازی در حفاری چاه‌های منطقه

شرح

از عمده‌ترین مشکلاتی که این روزها صنعت حفاری با آن مواجه است حفاری در مخازن کم‌فشار یا مخازن تخلیه‌شده است. حفاری اين نوع مخازن همراه با مشکلات فنی و اقتصادی زیادی از جمله هرزروی‌های کنترل‌ناپذیر در شکاف‌ها و گیر لوله‌ها می‌باشد که توسعه این میادین را از لحاظ اقتصادی غیر سودآور می‌نماید. تحقيقات علمي و تجربي ثابت نموده است که مي‌توان با توسعه تکنولوژی افرون‌ها، این مشکل را حل كرد. افرون‌ها بخوبی مقدار هرزروی گل به درون سازند را کنترل می‌کنند. دانش فني اين تحقيق شامل طراحی و ساخت سیال حفاری پایه‌افرونی با استفاده از ترکیبات مناسب شامل سورفکتانت‌ها، پلیمر‌ها و نانوافزودني‌ها و در نهايت بكارگيري عملیاتی این نوع سیال در عملیات حفاری و تعمیراتی در مخازن تخلیه‌شده و کاربردهای موفق این تکنولوژی در میادین بالغ می‌باشد.

كاربردها

 • استفاده از سیالات حفاری پایه‌افرونی در مخازن تخلیه‌شده در میادین نفتی و گازی بالغ، سازندهای با نفوذپذیری بالا و سنگ‌های با شکاف‌های ریز

 • استفاده از افرون‌های گاز کلوئیدی بعنوان بخشی از سیالات حفاری پایه آبی مورد استفاده

 • کنترل نرخ هرزروی

 • استفاده از افرون‌ها بعنوان عوامل اتصالی

 • استفاده از سیال افرون‌های گاز کلوئیدی در حفاری فروتعادلی

 • افزایش پایداری چاه و تولید مخزن با استفاده از تکنولوژی سیال حفاری افرونی

دستاوردها

 1. طراحي فرمولاسیون مناسب سیال حفاری پایه افرونی با استفاده از ترکیبات مناسب شامل سورفکتانت‌ها، پلیمر‌ها و نانوافزودني‌ها متناسب با شرايط ميادين

 2. كاهش هرزروی گل به درون سازند در مخازن کم‌فشار یا مخازن تخلیه‌شده با استفاده از این نوع سیالات

 3. بهبود پایداری حفاری پایه افرونی در مقابل عوامل آلاینده سیال حفاری، دما و فشار با استفاده از نانوافزايه‌ها

 4. كاهش میزان آسیب‌رسانی به سازند و امکان حذف همزمان H2S در داخل چاه با استفاده از این نوع سیالات

 

 

عنوان

كاهش پتانسيل رسوبگذاري ناشي از عمليات اسيد كاري مخازن هيدروكربوري ايران

شرح

اسيدكاري قديمي‌ترين روش تحريك چاه‌هاي نفت و گاز مي‌باشد كه امروزه نيز با فرايندهاي نوين به طور گسترده بكار مي‌رود. طراحي و بكارگيري مواد فعال سطحي و پليمرها امكان كاهش آسيب به سازند را در حين عمليات اسيدكاري فراهم مي‌سازد. با گذشت زمان زمينه رسوبگذاري تركيبات آلي سنگين در نفت خام ايران بويژه حين عمليات تحريك چاه با اسيد بيشتر مي‌شود. اين مواد آلي شامل آسفالتين‌ها، پارافين‌ها و اسيدهاي نفتنيك مي‌باشند. در عمليات اسيدكاري مواجهه اسيد و يا محصولات واكنش اسيدي كه حاوي يون‌هاي رسوب‌گذار مي‌باشند، با اين مواد آلي ايجاد لجن مي‌نمايد. مطالعه راهبردي سامانه كلوئيد آسفالتين در نفت در شرايط تحريك اسيدي چاه، شرايط پايداري آن‌ها و يافتن راهكارهايي جهت افزايش پايداري يا كاهش پتانسيل رسوب دهي به كمك مواد فعال سطحي، موضوع مورد چالش اين طرح بوده است.

كاربردها

 • بررسي سازگاري افزايه‌هاي اسيدكاري با يكديگر و بالا بردن قدرت عملكرد آن‌ها در برابر شرايط واقعي چاه

 • شناخت دقيق ساز و كار نفوذ اسيد و تأثير افزايش ويسكوزيته (تشكيل ژل) و يا جامدسازي عامل اسيدي بر ميزان نفوذ

 • بررسي اثر حلال‌هاي دو جانبه در سامانه‌هاي نوين اسيدكاري و سيالات تكميلي آن

 • بررسي كيفيت ساختار شيميايي عمل‌كننده‌هاي چند منظوره اسيدكاري

 • شناخت مكانيسم تشكيل رسوبات آلي اسيدكاري و  شناخت عملكرد كنترل كننده‌هاي يون آهن مورد استفاده در روش‌هاي جديد اسيدكاري

دستاوردها

 1. دستيابي به دانش فني توليد افزايه كاملاً بومي و كاهش آسيب و افزايش بهره‌دهي

 2. كسب پارامترهاي لازم جهت افزايش مقياس ساخت افزايه‌ها اسيدكاري مورد مصرف شامل كند كار امولسيوني اسيد، ضد لخته آسفالتيني، ضد امولسيون، كاهنده كشش سطحي و ماده بازدارنده خوردگي و كمكي آن در مقياس پيلوتي و كسب اطلاعات فني- مهندسي جهت افزايش مقياس ساخت اين افزايه

 3. بررسي كمي و كسب سينيتيك سرعت نفوذ اسيد در مخازن كربنات، ارزيابي كمي سازگاري افزايه ها، ميزان تشكيل امولسيون ناخواسته و سرعت شكست آن‌ها

خبرنامه

خبرهای هفتگی ما را تنها با وارد كردن ايميل خود دريافت كنيد