شنبه, 31 ارديبهشت 1401

پردیس توسعه صنایع بالادستی نفت

مقدمه 

فرايند مديريت مخازن كه در چارچوب آن، مخازن نفت و گاز كشور اداره مي‌شوند و براي آن‌ها تصميم‌گيري مي‌شود، داراي چهار مرحله است. مرحله اول، تدوين استراتژي و سياست‌ها است كه با توجه به سند چشم‌انداز بيست‌ساله و برنامه‌هاي پنج‌ساله توسعه انجام مي‌شود. مرحله دوم، مطالعات جامع مخازن و برنامه توسعه است. پژوهشكده مطالعات مخازن و توسعه ميادين به عنوان اصلي‌ترين شركت مشاوره‌اي كشور، در مطالعات مخازن و تهيه طرح جامع توسعه ميادين ايفاي نقش مي‌كند. مرحله سوم، اجراي طرح توسعه و مرحله چهارم نظارت بر توليد است؛ از اين‌رو، عمده ماموريت اين پژوهشكده، مطالعات مخازن و توسعه ميادين است. با توجه به نياز صنعت، تنوع چالش‌هاي فني براي تصميم‌گيري در مديريت مخازن و ايفاي نقش موثر‌تر در دنبال كردن اهداف و ماموريت‌‌هاي پژوهشگاه به عنوان يك مركز پژوهش و توسعه فناوري، اين پژوهشكده به دنبال ايجاد رويكرد جديدي در چارچوب جايگاه ويژه خود است.

پژوهشكده مطالعات مخازن و توسعه ميادين، داراي گروه‌هاي مطالعات مخازن، مهندسی و مدل‌سازی مخازن و مديريت مخازن و توسعه میادین است.

 

 اهداف كلي پژوهشكده

- انجام مطالعات جامع مخازن و تهيه طرح توسعه ميادين 

- ارايه مشاوره فني به شركت‌هاي توليدي صنعت نفت در راستاي تأمين نيازها و حل مشكلات مرتبط با مديريت مخازن نفت و گاز

- ارتقاء سطح كيفي مطالعات مخازن و بهره‌گيري از فناوري‌هاي مدرن مانند فناوري مخزن هوشمند

- اتخاذ رويكرد يك‌پارچه در راهبري طرح‌هاي مطالعات مخازن و تشكيل تيم‌هاي چندرشته‌اي

- تعريف و مديريت پروژه‌هاي پژوهشي مرتبط با طرح‌هاي مطالعات مخازن و توسعه ميادين نفتي

- انتقال دانش و فناوري در عرصه مطالعات مخزن و بومي‌سازي آن

- مستند‌سازي فرايند‌ها و دستاوردها در پروژه‌ها و طرح‌هاي پژوهشكده

- استفاده حداكثري از توان ملي در انجام طرح‌ها با اولويت بهره‌گيري از توانمندي‌هاي پژوهشگاه صنعت نفت

- تعامل با دانشگاه‌ها و شركت‌هاي داخلي و خارجي

- برنامه‌ريزي براي ارتقاي توان علمي، تخصصي و كارآمدي كارشناسان پژوهشكده


تاریخچه

فعاليت پژوهشکده مطالعات مخازن و توسعه میادینبا مطالعه مقدماتي ميدان آزادگان در سال 1380 آغاز شد. در راستاي انجام مطالعات مخازن، فعاليت‌هايي نظير شناخت و تأمين نرم‌افزارها و سخت‌افزارهاي مورد نياز مطالعات جامع مخازن، شناخت تخصص‌ها و روش‌هاي مطالعات مخازن، تأمين و آموزش بخشي از نيروي انساني مورد نياز، سازمان‌دهي و تشكيل تيم مطالعاتي و ارتباط با مراكز تحقيقاتي و شركت‌هاي بين‌المللي صورت گرفته است. فهرست طرح‌هاي مطالعه مخزن و تهيه طرح توسعه ميادين كشور كه توسط اين پژوهشكده انجام شده و يا در دست انجام است، به تفكيك در دو جدول زير آمده است. 

 

طرح‌هاي انجام شده پژوهشكده 

 

کارفرما 

 عنوان طرح

اولویت

 شركت مهندسي و توسعه نفت

 مطالعه جامع و ارائه برنامه توسعه ميدان آزادگان

1

 شركت ملي نفت

مطالعه جامع و ارائه برنامه توسعه ميادين سه گانه بي‌بي‌حكيمه، مارون و اهواز 

2

شركت مهندسي و توسعه نفت 

 مطالعه جامع و ارائه برنامه توسعه ميدان آزادگان فاز دوم

3

 شركت مهندسي و توسعه نفت

مطالعه جامع و ارائه برنامه توسعه ميدان يادآوران

 شركت نفت مناطق مركزي

 مطالعه جامع و ارائه برنامه توسعه ميدان البرز

مديريت پژوهش وفن آوري

ارائه مدل مناسب مديريت بهينه مخازن كشور 

مديريت پژوهش وفن آوري

 مطالعه و ارائه مدل شكستگي هاي ميادين كرنج و پارسي

 شركت نفت مناطق مركزي

 به روزنگهداري مطالعات ميادين نفت شهر/ سراجه

 شركت نفت فلات قاره

مطالعه جامع ميدان بلال 

 

 

طرح‌هاي در دست اجراي پژوهشكده

 کارفرما

عنوان طرح 

اولویت

 شركت نفت فلات قاره

ارائه برنامه توسعه ميدان بلال 

 شركت نفت و گاز پارس

 مطالعه جامع و ارائه برنامه توسعه لايه نفتي پارس جنوبي

شركت مناطق نفت خيز جنوب 

مطالعه جامع و ارائه برنامه توسعه ميدان آب تيمور  

 شركت نفت فلات قاره

مطالعه جامع و ارائه برنامه توسعه ميدان نفتي توسن  

 

گروه هاي پژوهشي:

خبرنامه

خبرهای هفتگی ما را تنها با وارد كردن ايميل خود دريافت كنيد