پردیس توسعه صنایع بالادستی نفت

گروه پژوهش ژئوفيزيک، در سال 1379 همراه با تجهيز نيروي انساني متخصص، سخت‌افزار و نرم‌افزارهاي ژئوفيزيکي، به شکلي گسترده‌تر وارد عرصه فعاليت‌هاي پژوهشي نفت شد. به ‌طور کلي، هدف از تاسيس گروه پژوهش ژئوفيزيک، شناسايي ،مطالعه، تحقيق و به‌كارگيري روش‌هاي نوين ژئوفيزيکي در صنعت نفت بوده و در اين راستا، گروه تا کنون طرح‌ها و پروژه‌هاي متعددي را به اجرا در آورده است، به طوري که در سال 1389 عنوان قطب علمي «پژوهش‌هاي ژئوفيزيک مخزن» معاونت پژوهشی وزارت نفت را در بين مراکز پژوهشي و دانشگاهي کشور کسب کرد.

زمینه های پژوهش و توانمندی هادستاورد‌ها (چند نمونه از پروژه‌هاي شاخص)


الف- طراحی عمليات و برداشت داده‌های لرزه‌ای

* تحقيق در پارامتر‌هاي موثر در طراحي عمليات لرزه‌نگاري: فولد، اندازه Bin، بزرگ‌ترين حداقل و حداکثر دور افت، زون‌کوچ

* مطالعات مربوط به انواع ژئومتري‌هاي سه‌بعدي

* انواع چشمه‌هاي انرژي و آرايه‌هاي چشمه

* انواع گيرنده‌ها و آرايه‌هاي ژئوفوني و مرکب

* مطالعه Footprintها و افزایش سیگنال به نویز S/N.

ب- پردازش داده‌هاي لرزه‌اي

* انتشار امواج و مدل‌سازي لرزه‌اي

* انواع واهمامیخت لرزه ای و اصول رياضي آن

* آناليز سرعت و تصحيحات NMO و برونراند شیب

* مطالعات کوچ لرزه‌اي و تصحيحات برونراند شيب

* کوچ لرزه‌اي پيش‌برانبارشي و پس‌برانبارشي در حوزه زمان و عمق.

 

ج- تفسير لرزه‌اي ساختماني

* مطالعات موجک و ساخت لرزه‌نگاشت مصنوعي

* تفسير زماني سرسازندها و ساخت Isochorn

* تفسير زماني گسل‌ها و سيستم‌هاي گسلي

* روابط زماني-عمقي، مدل‌سازي سرعت و تبديلات عمقي.

د- مطالعات چينه‌شناسي

* مطالعات و آناليز نشانگرهاي لرزه‌اي

* آناليز خوشه‌بنديرخساره‌هاي لرزه‌اي

* چينه‌شناسي لرزه‌اي و مطالعات تطبيقي رخساره‌ها در چاه

* مطالعه توالي‌هاي لرزه‌اي و تغييرات جانبي و قائم آن‌ها.

 

هـ- توصيف پارامترهاي ژئوفيزيکي مخزن

* وارون‌سازی داده‌هاي لرزه‌اي

* مطالعات تخلخل و برآورد لرزه‌اي تخلخل کل و موثر

* مطالعات اشباع سيال و برآورد حجم درجاي هيدروکربور

* تعیین فشار منفذی مخزن با استفاده از داده‌هاي لرزه‌ای

* مطالعات AVO و AVOInversion

* مطالعات فيزيک سنگ و تعيين ضرايب الاستيک.

و- مطالعات و مدل‌سازي چهاربعدي لرزه‌اي

* امکان‌سنجي بهره‌برداری از مطالعات چهاربعدي لرزه‌اي

* مطالعه عوامل موثر در تکرار‌پذيري داده‌هاي لرزه‌اي

* مطالعه جابه‌جايي سيال و اثر آن بر داده‌هاي لرزه‌اي

* مطالعه تغيير فشارمخزن و اثر آن بر داده‌هاي لرزه‌اي

* تفسير و مدل‌سازي تغييرات مخزن در داده‌هاي لرزه‌اي چهاربعدي


مطالعه جامع ژئوفيزيک ميادين اروندان 

متقاضي: شرکت ملي مناطق نفت‌خيز جنوب، 1387. از جمله دستاوردهاي آن مي‌توان به دانش فني انجام مطالعات يک‌پارچه ميادين و ارزيابي ميزان ارتبط‌سازي در ميادين اين ناحيه اشاره کرد.


 

مطالعات ژئوفيزيک طرح‌هاي توسعه تفصيلي ميادين نفتي اهواز، مارون و بي‌بي‌حکيمه، پروژه‌هاي مشترك با شرکت نفت STATOIL 

متقاضي: شرکت ملي مناطق نفت‌خيز جنوب، 1380.


 

تفسير دوبعدي داده‌هاي لرزه‌نگاري بلوك‌هاي 3، 4 و 5 در ناحيه Ayachcho ونزوئلا و نظارت بر اجراي برداشت داده‌هاي لرزه‌نگاري سه‌بعدي در ناحيه Cardon ونزوئلا، 1386

از جمله دستاوردهاي آن مي‌توان به تجربه و توان رقابت بين‌المللي و دانش فني انجام مطالعات ژئوفيزيک مخزن در آن مقطع اشاره کرد.


 

مطالعه جامع ژئولوژیکی داده های 2 بعدی و 3 بعدی ناحیه دشت آبادان شامل بازپردازش، یکپارچه سازی داده های لرزه ای 2 و 3 بعدی، تفسیر لرزه ای افق های هدف، وارون سازی یکپارچه تمام داده های لرزه ای دشت آبادان و مطالعه رخساره های لرزه ای ناحیه، 1396

از جمله دستاوردهای آن می توان به انجام اولین مطالعه تفسیر و وارون سازی یکپارچه توأم بداده های 2 و 3 بعدی اشاره نمود.


 

مدل سازی احتمالی رخساره های زمین شناسی با استفاده از روش شبیه سازی پلوری گوسین، 1396

از دستاورد های این پروژه می توان به اجرای روش نوین آنالیز زمین آماری پلوری گوسین در ایران اشاره کرد.


 

مدل سازی مستقیم لرزه ای مبتنی بر حل معادله موج و ملاحظه توپوگرافی، 1396 

ملاحظه توپوگرافی در این نوع مدل سازی و نیز لحاظ پارامترهای ناهمسان گردی در معادلات، این پژوهش را در سطح جهانی ممتاز نموده است.


 

مطالعات ژئوفیزیکی طرح پژوهشی شیل های گازی لرستان، 1394. مراحل مطالعه ژئوفیزیکی شامل بازپردازش، بهبود کیفیت داده ها و تفسیر لرزه ای در ناحیه لرستان بود

از دستاوردهای طرح می توان به تهیه اولین نقشه افق های مورد مطالعه در گستره لرستان براساس تلفیق داده های لرزه ای با پروفیل های طمین شناسی اشاره کرد.


 

مطالعه زمین ژئوفیزیکی در قالب طرح مدل سازی حوضه رسوبی و سیستم های نفتی خلیج فارس و دریای عمان (طرح مروارید خلیج فارس) ، 1393

از دستاوردهای این پروژه می توان به 3 بعدی سازی داده های لرزه ای 2 بعدی و تفسیر و وارون سازی یکپارچه در وسعت ناحیه ایرانی خلیج فارس (Big Data) اشاره نمود.

 

 بازگشت

خبرنامه

خبرهای هفتگی ما را تنها با وارد كردن ايميل خود دريافت كنيد