پنج شنبه, 09 تیر 1401

پردیس توسعه صنایع بالادستی نفت

الف- پژوهش و فناوري هاي حفاري

  زمينه هاي پژوهش و توانمندي ها    دستاوردها   طرح ها و برنامه هاي آتي 


 01

* برنامه ريزي و اجراي پروژه هاي بنيادي، كاربردي و صنعتي در زمينه هاي تكنولوژي هي نوين حفاري، نسل جديد سيالات حفاري

* بومي سازي افزايه هاي نوين صنعت حفاري

* طراحي فرمولاسيون سيالات حفاري فوق سبک پايه افروني

* طراحي فرمولاسيون نانوسيالات حفاري با کارايي خاص

* توسعه و تدوين دانش فني سنتز و ساخت نانوافزودني‌ها به منظور كاربرد در صنعت حفاري مطابق شرايط منطقه  با اتکا به دانش و تجارب

* تلاش در راستاي نوآوري در پژوهش و انتقال تكنولوژي در سطوح مختلف حفاري هاي نوين چاه ها دركشور

* شناسايي و بكارگيري تكنولوژي هاي نوين حفاري به منظور حفظ و صيانت از شرايط مخزن جهت توليد بهينه

* مطالعه، تحقيق و اجراي پروژه‏ هاي دانش‏بنيان و كاربردي در زمينه ‏هاي تكنولوژي حفاري، سيمان و سيّالات حفاري

* به‌كارگيري مهندسي مکانيک سنگ و ژئومکانيک در بهبود مهندسي حفاري و پايدارسازي ديواره چاه

* طراحي و فرمولاسيون سيّالات حفاري، دوغاب سيمان و نظارت بر اجراي عمليات

* ارايه خدمات علمي و آزمايشگاهي در زمينه تکنولوژهاي نوين حفاري، سيمان و سيّالات حفاري

* تدوين و به‏کارگيري نرم‏ افزارهاي حفاري

* امکان‌سنجي و به‌كارگيري فناوري‌هاي نوين حفاري

* آموزش و مشاوره.

 02

 03

 


* ثبت هفت اختراع در زمينه افزايه‏ هاي سيالات حفاري پايه ‏روغني

ثبت سه اختراع در زمينه طراحي و فرمولاسيون دوغاب‌هاي سيمان فوق‌سبك (داخلي و بين المللي)

* کسب عنوان سومي سيزدهمين جشنواره بين ‏المللي خوارزمي براي فرمولاسيون افزايه ‏هاي سيالات پايه ‏روغني

* طراحي و ساخت دستگاه اندازه ‏گيري مقدار آسيب وارده به سازند (ثبت اختراع داخلي)

* بررسي آزمايشگاهي کاربرد نانوتيوب‌هاي کربني در بهينه‌سازي خواص رئولوژيكي سيالات حفاري

* ساخت نانوسيال پايدار به منظور بهبود انتقال حرارت گل حفاري

* استفاده از تکنولوژي نانو و توزيع دانه‏ بندي در طراحي دوغاب‌هاي سيمان فوق‌سبک (در مرحله ثبت اختراع بين‏ المللي)

* به‏ كارگيري نانوذرات در طراحي دوغاب‌هاي سيمان‌هاي سنگين و الاستيك و بهينه‏سازي خواص سيالات حفاري پايه‏آبي

* ترجمه و تاليف کتاب «مباني مهندسي سيمان‌کاري و چاه‌هاي نفت و گاز»

* ترجمه و تاليف کتاب «حفاري در سازندهاي شيل»

* دست‌يابي به فرمولاسيون نسل جديد سيالات حفاري (پايه سيليکاتي، گليکولي، سنتزي و غيره)

* طراحي سيمان حفاري با دانه‌بندي غيريکنواخت به منظور دست‌يابي به خواص مطلوب آن

* بهينه‌‌سازي مصرف افزايه‌ها و تدوين روش‌هاي کاربردي و استاندارد کردن آزمايش‌هاي کنترل کيفي آن‌ها

* مطالعه و بررسي روش‌هاي به‌كارگيري نانوسيال و تکنولوژي پيشرفته ميكروحباب‌هاي افرون گازي در تعديل فشار هيدرواستاتيکي چاه‌هاي منطقه دي سفيد زاخور شركت نفت مناطق مركزي.

* مطالعه ، طراحي و فرمولاسيون سيال مناسب جهت کنترل هرزروي و انجام آزميش ميداني در يکي از چاه هي مديريت اکتشاف

* طراحي و فرمولاسيون سيالات حفاري سبک و فوق سبک با خواص مطلوب در شريط عملياتي يکي از چاه هي مديريت اکتشاف

* طراحي، فرمولاسيون و انتخاب سيال حفاري مناسب و زيست سازگار جهت حفاري ليه هي شيلي يکي از چاه هي مديريت اکتشاف

* توليد بومي بسته (ده قلم) افزيه پرمصرف و راهبردي د رعمليات سيمان کاري چاه هي نفت و گاز


طرح ملي توليد افزايه‏ هاي شيميايي پرمصرف و راهبردي در صنعت حفاري، تكميل چاه(طرح کيميا)

* طراحي و نصب سيستم گردش سيالات حفاري براي حمل كنده‏ها با شبيه‏سازي فيزيكي زواياي مختلف چاه

* طراحي و فرمولاسيون سيالات حفاري و نظارت بر عمليات سرچاهي براي بالا بردن راندمان عمليات حفاري

* طراحي سيمان‏هاي ويژه(فوق سبك، فوق سنگين، منبسط‏ شونده، ريزدانه و...) و به‏ كارگيري آنها در ميادين نفتي و گازي

* مطالعه و بررسي علل ناپايداري ديواره چاه‏ها و ارايه راه‏كار مناسب

* آزمايش ميداني سيالات حفاري پيشرفته(پليمري، سنتزي، گلايكولي، سيليكاته و فرميتي)

* طراحي دوغاب سيمان و سيال حائل و نظارت بر عمليات سيمان‏كاري چاه‏هاي مناطق نفتي و گازي ايران براي بالا بردن راندمان عمليات سيمان‏كاري

* بررسي و مطالعات آزمايشگاهي استفاده از نمكهاي دانه بندي شده در  كاهش آسيب حفاري  و مخازن هيدرو كربني  ميادين هدف شركت اروندان

* مطالعه جامع حفاري زيست‏محيطي براي ارايه راه‏كارها و تدوين استانداردهاي كاربردي

* توسعه فعاليت در زمينه تكنولوژي‏هاي حفاري و مكانيك سنگ

* مطالعه، بررسي و به‏ كارگيري حفاري هوشمند در ميادين نفتي و گازي ايران

* مطالعه، بررسي و شناسايي سازوکارهاي آسيب سازندي عمليات حفاري

* طراحي و تدوين نرم‏افزار جامع حفاري

* مطالعات جامع مكانيك سنگ و پايداري ديواره چاه

* بررسي قابليت حفاري سنگ‏هاي ايران با نصب دستگاه نيمه ‏صنعتي حفاري

* به‏ كارگيري تكنولوژي نانو در صنعت حفاري، تكميل و انگيزش چاه

* امکان‌سنجي بکارگيري فناوري‌هاي نوين حفاري (افقي - هوشمند - چندشاخه‌اي و ...)

* ترجمه و تاليف کتب مرتبط با صنعت حفاري و تکميل چاه

* مطالعه و بکار گيري فناوري نوين استفاده از ليزر در عمليات حفاري و تكميل چاههاي نفت و گاز

 

      

ب- پژوهش و فناوري هاي تکميل و انگيزش چاه

  زمينه هاي پژوهش و توانمندي ها    طرح ها و برنامه هاي آتي    تجهيزات 


* مطالعه، تحقيق و اجراي پروژه‌‌هاي دانش‌بنيان و کاربردي در زمينه‌هاي تکميل و انگيزش چاه

* طراحي و فرمولاسيون اسيد و نظارت بر اجراي عمليات اسيدکاري

* طراحي و فرمولاسيون سيالات تکميلي و نظارت بر اجراي عمليات

* ارائه خدمت علمي و آزمايشگاهي در زمينه‌هاي تکميل و انگيزش چاه

* آموزش و مشاوره

* تدوين کتب و ارائه مقالات علمي

* تدوين و به‌كارگيري نرم‌افزارهاي تکميل و انگيزش چاه.


* طرح ملي توليد افزايه‌هاي پرمصرف و راهبردي در زمينه حفاري و تکميل و انگيزش چاه

* مطالعه عمليات شکست هيدروليکي با اسيد

* شبيه‌سازي فيزيکي عمليات اسيدزني سازندهاي کربنات و ‌شکاف‌دار

* مطالعه سازوکارهاي مختلف آسيب سازند طي عمليات تکميل و اسيدکاري

* طراحي و بکارگيري سيستم اسيدکاري جامد در شرايط چاه‌هاي ايران

* طراحي و بکارگيري سيستم منحرف‌کننده (diverting system) محلول‌هاي اسيدکاري

* مطالعات ،بررسي آزمايشگاهي ، شبيه سازي فيزيكي و تهيه مناسبترين بسته روش اسيد كاري ماتريكسي بارويكرد كاهش رسوبگذاري نفت خام در مواجهه با سيستمهاي مختلف اسيد كاري 

* بررسي آزمايشگاهي و شبيه سازي مناسبترين روش اسيد كاري در دو حلقه چاه ميدان دارخوين

* بهينه سازي پارامترهاي اسيدكاري  براي به حد اكثر رساندن كارايي عمليات انگيزش چاه


* دستگاه تزريق اسيد در شرايط مخزن

* دستگاه اندازه‏گيري مقدار خوردگي

* دستگاه افرونساز با طراحي و ساخت داخلي  و با اعمال برش بالا در ساخت ميکرو حباب هي افرون گازي

* دستگاه هموژنيزر مافوق صوت جهت پراکنده سازي نانو ذرات در محيط ميع

* ميکروسکوپ نوري مجهز به مانيتور ، قابيلت تهيه عکس و فيلم از تصاوير ميکروسکوپي ، داري نرم افزار تنظيم عکس وقابليت اندازه گيري قطر ميکرو حبابها 

* دستگاه اندازه ‏گيري مقاومت سيمان با امواج مافوق صوت

* دستگاه اندازه‏ گيري زمان نيم‏بندش سيمان در شرايط آزمايشگاهي و چاه

* دستگاه اندازه‏ گيري قطر ذرات

* دستگاه اندازه‏ گيري مقاومت تراكمي و مقاومت ژله‏اي سيمان در شرايط چاه

* دستگاه اندازه‏ گيري نفوذ گاز در ستون سيمان در شرايط چاه

* دستگاه اندازه‏ گيري خواص رئولوژي سيمان و سيالات حفاري در شرايط چاه

* دستگاه اندازه ‏گيري مقدار هرزروي

* دستگاه اندازه‏ گيري پايداري الكتريكي سيالات پايه‏ روغني

* دستگاه اندازه‏ گيري مقدار روان‏سازي سيالات براي رفع گير لوله‏ ها

* دستگاه تفكيك‏ كننده آب، روغن و جامدات سيالات حفاري

* دستگاه اندازه‏ گيري مقدار آسيب سازند

* امكانات نرم ‏افزاري Frac Cade , Stim Cade, Cem Cade

* تجهيزات فناوري ليزر

 بازگشت

f

خبرنامه

خبرهای هفتگی ما را تنها با وارد كردن ايميل خود دريافت كنيد