پنج شنبه, 09 تیر 1401

پردیس توسعه صنایع بالادستی نفت

الف- مطالعات توليد و بهره ‏وري از مخازن

زمينه ‏هاي پژوهش و توانمندي‌ها

tik مطالعه و بررسي سازوکارهاي توليد و بهينه‌سازي و نگه‌داشت توليد از مخزن

tik بهينه‏سازي تسهيلات درون‏چاهي براي افزايش توليد از مخازن

tik بررسي انواع روش‌هاي انگيزش چاه براي افزايش بهره‌وري چاه

tik روش‌هاي جداسازي سيالات

tik بررسي و کنترل پديده تشکيل رسوبات آلي و غيرآلي

tik بررسي و ارايه راه‌كارهاي كنترل توليد شن در چاه

tik مطالعه و مدل‌سازي روش‌هاي مشبك‌كاري

tik بررسي توليد از چاه‌هاي مخازن گاز و گاز ميعاني و ارايه راه‌كارهاي افزايش توليد

tik بررسي روش‌هاي بهينه براي کاهش و مقابله با آسيب سازند در چاه

tik مطالعه و بررسي به‏ كارگيري تكنولوژي‌هاي هوشمند براي افزايش توليد چاه

tik بررسي روش‌هاي فرازآوري مصنوعي

tik تهيه و به‏ كارگيري نرم‏افزارهاي تجزيه و تحليل بهره‌وري چاه.

 

دستاوردها

tik توسعه نرم‏ افزارهاي مربوط به بهره‌وري چاه (بومي‌سازي نرم‏افزار چاه ‏آزمايي مخازن گاز ميعاني)

tik بررسي رفتار جريان سيال در محيط متخلخل با استفاده از ميكرومدل

tik مطالعه و بررسي پديده واكس و آسفالتين

tik به‌کارگيري ژل پليمر براي کنترل توليد آب و گاز در چاه

tik مدل‌سازي فيزيکي پديده‌هاي توليد.

 

طرح‏ها و برنامه‏ هاي آتي

tik بهينه‌سازي روش‏هاي عملي توليد از مخازن با تجزيه و تحليل اطلاعات مخازن و شناخت مکانيزم‌هاي

tik حاكم بر رفتار مخزن و ملاحظات فني اقتصادي با توجه به كم‏ترين آسيب زيست‏ محيطي

tik گسترش و بکارگيري جديدترين فناوري‌ها براي كاهش هزينه‌هاي توليد

tik ارايه راه‏كارها براي مشكلات ناشي از رسوبات ارگانيكي و غيرارگانيكي در چاه

tik بررسي ‌فني ‌و اقتصادي تاسيسات سرچاهي و عمليات بهره‌برداري براي افزايش توان توليدي از مخزن

tik ايجاد شكاف در چاه

tik مديريت گازهاي توليدي از مخازن

tik مدل‌سازي چاه‌هاي نفت و گاز به منظور انتخاب بهترين سناريوي توليد از چاه

tik فرآيندهاي جدا‌سازي سيالات نفت، گاز و آب

tik روش‌هاي فرازآوري مصنوعي

 

 

ب- مطالعات ازدياد برداشت

زمينه‏ هاي پژوهش و توانمندي‌ها

tik انجام پروژه‏ هاي پژوهشي در زمينه تزريق آب

tik مطالعه فرايندهاي تزريق گاز

tik مطالعه روش‌هاي ازدياد برداشت در مخازن شكاف‏دار

tik مدل‌سازي انواع روش‌هاي ازدياد برداشت

tik بررسي سازوکارهاي آسيب‏ديدگي سازند در فرايند تزريق آب و گاز در مخازن

tik مطالعه سازوکارهاي توليد از مخازن شکاف‏دار

tik مطالعه آزمايشگاهي در فرايند ذخيره‌سازي گاز در مخازن زيرزميني

 

دستاوردها

tik شناخت شرايط و نوع رسوبات ايجادشده در چاه‌هاي تزريقي و توليدي

tik بررسي و مطالعه سازوکارهاي آسيب‏ديدگي سازند در فرايند تزريق آب‌هاي توليدي به مخازن

tik شناخت کامل پديده آسيب‏ ديدگي سازند و رسوب‏گذاري در عمليات تزريق آب

tik بررسي و مطالعه سازوکار ريزش ثقلي در هنگام تزريق گاز براي افزايش ازدياد برداشت

tik مطالعه فعال‏ كننده‏هاي نانو در ازدياد برداشت از مخازن

tik مطالعه و بررسي مشخصه‏ هاي موثر در افزايش برداشت از مخازن نفتي

tik مطالعه و بررسي عوامل موثر در ايجاد پديده مخروطي شدن در مخازن

tik مطالعه جامع روش‌هاي ازدیاد برداشت ميكروبي و تاثير آن بر مخازن نفتی

tik مطالعه و بررسي حل‏ شوندگي گازهای مختلف در مخازن نفتي

tik بررسي آزمايشگاهي پديده تبخير آب و آسيب‏ديدگي سازند ناشي از فرايند تزريق گاز

tik شناخت مشکلات ايجادشده در فرايند تزريق آب دريا به مخازن نفتی و ارايه راه‌کار مناسب براي بهبود کيفيت آب تزريقي

tik شناخت عوامل موثر در تشکيل رسوب در فرايندهاي تزريق آب و گاز براي افزايش ضريب بازيافت نفت

tik مطالعه و بررسي رسوب مواد آلي مانند آسفالتين در مخزن در طي توليد طبيعي و تزريق گاز

 

تجهيزات

tik آون براي نگه‏داري مغزه در شرايط دمايي و تحت زواياي مختلف

tik پمپ‏هاي تزريق سيال در شرايط فشار و دماي مخزن

tik دستگاه مغزه‏ نگه‏دار

tik دستگاه هاي ديجيتالي اندازه گيري شدت جريان سيالات در شرايط مخزن با ثبت اتوماتيک

tik دستگاه هاي ديجيتالي اندازه گيري فشار با ثبت اتوماتيک

tik سيستم مطالعه سازگاري آب‏هاي تزريقي در شرايط مخزن

tik سيستم Sand-pack براي شبيه‏ سازي فيزيکي مخازن

tik سيستم ميکرومدل با توانايي فيلمبرداري هم‏زمان

tik سيستم کامل تزريق به مغزه به همراه وسايل کنترلي جانبي و قابليت کار در فشار و دماي بالا مطابق با شرايط مخازن ايران

خبرنامه

خبرهای هفتگی ما را تنها با وارد كردن ايميل خود دريافت كنيد