پنج شنبه, 09 تیر 1401

پردیس توسعه صنایع بالادستی نفت

الف- پژوهش و فناوری هاي سنگ مخزن

توانمندي‌های پژوهشی و خدماتی

 مطالعه پرتوی طبیعی گامای مغزه و تطابق عمق مغزه با نمودار چاه

 مطالعه خواص پتروفيزيكي (K&Φ) و الكتريكي (a, m & n) نمونه‌هاي مغزه در شرايط مخزن

 مطالعه فشار مويینگی در سيستم‌هاي گاز-نفت و آب-نفت به روش سانتریفیوژ در فرايندهای ريزش و آشام

 مطالعه ترشوندگی سنگ مخزن به روش‌هاي آموت-هاروي و USBM

 مطالعه نفوذ‌پذیری نسبی سيالات به روش پایدار و ناپايدار بر نمونه پلاگ، تمام‌مغزه و مغزه تركيبي در شرايط محيط و مخزن

 مطالعه سی‌تی‌اسکن مغزه‌های سنگ مخزن

 تعیین اشباع درجاي سیالات در مخازن کربناته با استفاده از پرتو ایکس

 بازسازی ترشوندگی نمونه‌های سنگ مخزن

 مطالعه تراكم‌پذيري سنگ مخزن در فشار‌های مختلف محوری و شعاعی در شرایط مخزن

 مطالعه مشخصه‏هاي مکانیک سنگ

 مطالعه کشش بین سطحی سيالات به روش Pendant Drop و زاویه تماس در شرايط محيط و مخزن

 طراحی، ساخت، راه‌اندازی و بهبود كارايي دستگاه‌هاي اندازه‌گیری نفوذپذیری نسبی و ترشوندگی

 اجراي دوره‌هاي آموزشي خواص سنگ مخزن.

 

برخي از پروژه‌هاي جاري و خاتمه‌يافته

پروژه‌هاي جاري:

 مطالعه آزمايشگاهي خواص ويژه مغزه‌هاي چاه‌هاي ميادين نفتي و گازي شركت نفت مناطق مركزي

 مطالعه آزمايشگاهي خواص ويژه سازندهاي آسماري و جهرم ميدان گلخاري

مطالعات خواص ويژه سنگ مخزن سازند سروک چاه شماره 13 ميدان نفتي پايدار غرب- شرکت نفت مناطق مرکزي

موفقيت در مناقصه آناليز سنگ و سيال و مطالعه آسفالتين ميدان آزادگان جنوبي- شركت مهندسي و توسعه نفت

مطالعه آزمايشگاهي خواص سنگ ميدان ياران جنوبي- شركت ملي حفاري و شركت مهندسي و توسعه نفت

مطالعه مغزه هاي سنگ مخزن ميدان پارس جنوبي در چاه شمارهSPD-14- شركت ملي حفاري و شركت نفت و گاز پارس

بررسي آزمايشگاهي تزريق متناوب آب و گاز در شرايط امتزاجي بر روي مغزه هاي کربناته مخزن فهليان ميدان يادآوران و تعيين شرايط بهينه عملياتي به منظور طراحي پايلوت ازدياد برداشت- شركت چيني سينوپک

مطالعه و بررسي ژئومتري و خواص سنگ مخزن سازند ايلام در چاه شماره يك ميدان يادمان-مديريت اكتشاف

مطالعات خواص ويژه سنگ مخزن سازند هاي آسماري و سروک چاه شماره 3 ميدان نفتي آبان- شرکت نفت مناطق مرکزي

 

پروژه‌هاي خاتمه‌يافته:

ارزيابي و مطالعه سنگ مخزن كربناته ميدان گازي كيش

 مطالعه آزمايشگاهي مغزه‌هاي مخازن سروک و فهليان از چاه های ميدان نفتي يادآوران

 مطالعه جامع خواص مخزني چاه‌هاي ميدان گازي پارس جنوبي

 مطالعه خواص ويژه سنگ مخازن ميادين نفتي مناطق نفت‏خيز جنوب از جمله اهواز، بي‌بي حكيمه، مارون،شادگان، رگ سفيد، رامشير، نفت سفيد، بينك، پارسي و ...

 تحقيقات آزمايشگاهي در تعيين اشباع درجاي سيالات در مخازن کربناته شکاف‏دار سازند آسماري با استفاده از پرتوي ايكس

 مطالعه آزمايشگاهي مغزه‌هاي نمونه‌هاي با سيمان‌شدگي ضعيف از ميادين سروش و نوروز

 تحقيقات آزمايشگاهي ترشوندگي سنگ مخزن مارون

 تعيين ضرايب آرچي براي گونه‌هاي رخساره‌هاي متفاوت از سازند آسماري در ميدان گچساران

مطالعهخواصويژهمغزههاي چاهشماره 54ميدان نفتيمنصوری- شركت ملی مناطق نفت خيز جنوب

مطالعات ويژه سنگ مخزن سازندهاي سروک و کژدمي ميدان آزادگان در چاه شماره AZNN005 با رويکرد بکارگيري تکنولوژي NMR

مطالعه مغزه های مخزن آسماري ميدان نفتي منصورآباد (چاه شماره MB-4)- شركت ملی مناطق نفت خيز جنوب

مطالعه مغزه های ماسه سنگی سازند ابوجبرا درميدانAZRAQ  کشور سودان، چاه شمارهAZYQ9 -Central Petroleum Laboratories (CPL) of Sudan

مطالعه ويژه مغزه‌هاي چاه‌هايHadida N-7, Moga  1-6, Hadida C#2&3, HadidaC#1, Annajma-3, Keyi-11و Neem main-14 از ميادين نفتي سودان-Central Petroleum Laboratories (CPL) of Sudan

مطالعه خواص ويژه سنگ کربناته سازند کنگان در واحدهای جريان هيدروليکی چاه شماره 3 ميدان گازی فرزاد- شركت پتروپارس

 

تجهیزات

 دستگاه اندازه‌گيري پرتوي طبيعي گاماي سنگ مخزن  با تفكيك عناصر اورانيوم، توريوم و پتاسيم

 دستگاه‌هاي آماده‌سازي، برش، شستشو و خشک کردن مغزه

 دستگاه آون ريتورت براي تعيين اشباع سيالات درون مغزه

 دستگاه‏هاي اندازه‌گيري تخلخل، نفوذپزیری و دانسيته نمونه‌هاي پلاگ و تمام‌مغزه در فشارهاي محيط و مخزن

 دستگاه اندازه‌گيري فشار مويينگي و توزيع اندازه حفرات با تزريق جيوه تا فشار psi 50,000

 دستگاه اندازه‌گيري توزيع دانه‌بندي سنگ مخزن

 دستگاه اندازه‌گيري تراكم‌پذيري سه محوری سنگ مخزن در شرايط فشار و دماي مخزن

 دستگاه اندازه‌گيري خواص الكتريكي سنگ مخزن در فشارهاي متفاوت

 سيستم اندازه‌گيري كشش بين سطحي به روش  Pendant Drop و اندازه‌گيري زاويه تماس در شرايط مخزن

 سيستم بازگرداني و اندازه‌گيري ترشوندگي سنگ مخزن

 دستگاه اندازه‌گيري فشار مويينگي نمونه‌هاي پلاگ و تمام‌مغزه به روش صفحه متخلخل در سيستم گاز- آب

 سيستم های اندازه‌گيري نفوذپذيري نسبي نمونه‌هاي پلاگ و تمام‌مغزه در شرايط محيط و مخزن

 سيستم اندازه‌گيري نفوذپذيري نسبي به روش پايا و ناپايا وبا تعيين و اشباع درجاي سيالات با استفاده از پرتوي ايكس در شرايط مخزن

 دستگاه اولترا سانتريفيوژ براي تعيين فشار مويينگي تخلیه و آشام

 دستگاه اندازه‌گيري هم‏زمان فشار مويينگي، شاخص مقاومت و نماي اشباعي در شرايط مخزن

 سيستم اندازه‌گيري اشباع باقيمانده گاز به روش آشام تواوئن

 

   

 

 

ب- پژوهش و فناوري هاي سيالات مخزن

زمینه‌هاي پژوهش و توانمندی‌هاي گروه پژوهش سیالات مخزن

*مطالعه جامع خواص فيزيكي، رفتار فازي و ترموديناميكي سيالات  مخازن نفتی و گازی

*شبیه سازی آزمایش های  تخصصی مطالعه سیال از قبیل  تعیین دیاگرام فازي و خطوط كيفيت سيال مخزن در مخازن نفتی و گازی

*مطالعات و شبیه سازی سناریو های مختلف  تزریق گاز امتزاجی و غیر امتزاجی به مخازن نفتی  

*مطالعات و شبیه سازی تشکیل  رسوب واکس و آسفالتین در چاه های تولیدی و تاسیسات سطح الارضی

*مطالعات و شبیه سازی آزمایشگاهی تشکیل هیدرات گازی در خطوط انتقال گاز و واحد های عملیاتی مختلف

*مطالعه و بررسی  مشکلات امولسیون آب و نفت و ارايه راه حل عملياتي

*تجزیه و تحلیل کامل آب سازند و تزريقي در فرآيند توليد و تزريق به مخازن

*بررسي عملكرد سيال هاي توليدي و تزريقي در مجاورت امواج فرا صوت

*بررسي امكان قرنطينه سازي گاز دي اكسيد كربن در ساختار هاي زمين

*بررسي  عملكرد افزودني همراه سيال تزريقي (پليمر، سورفكتنت، آلكالين، نانو و...) در فرآيند ازدياد برداشت بر روي خواص سيال مخزن

*مطالعه و بررسي بهترين سناريو ازدياد برداشت از مخازن

*ذخيره سازي گاز طبيعي در ساختارهاي زمين 

*انجام عملیات نمونه گیری از مخازن نفتی و گازی در کلیه مناطق عملیاتی خشکی و دریا

*مطالعه جامع  PVTمخازن نفتی و گازی

*تعیین دیاگرام فازی P-T Diagram))

*مطالعات آزمایشگاهی تزریق گاز

*ضريب تورمي گاز Swelling factor

*حداقل فشار امتزاجي گاز با نفت MMP

*حداقل غني سازيMMC

*مطالعات آزمایشگاهی رسوب واکس و آسفالتین

*تعيين شرايط تشكيل رسوب آسفالتين (AOP)

*تعيين شرايط تشكيل واكس (WAT)

*تعيين مقدار رسوبات  متشكله (asphaltene content)

*بررسي وضعيت تشكيل رسوب درپروسه تزريق گاز

*بررسي اثر بازدارنده هاي در شرايط تشكيل رسوب مواد آلي

*بررسي مقدار نشست رسوب بر روي لوله در شرايط جرياني

*مطالعات آزمایشگاهی تشکیل هیدرات گازی

*تهيه نمودار فازي شرايط تشكيل هيدرات

*بررسي اثر بازدارنده ها در شرايط تشكيل

*مطالعه مشکلات امولسیون آب و نفت

*اثر جدا كننده هاي آب و نفت در شرايط فشار و دما

*تجزیه و تحلیل کامل آب سازند

*آناليز كامل آب مخزن

*ارزيابي سيال تزريقي در فرآيند تزريق به مخزن

*تاثير افزودني هاي شيميايي بر روي خواص سيال تزريقي و بازدهي آنها در فرآيند سيلا زني

*ارزيابي عملكرد مواد شيميايي ، پليمري در فرآيند ازدياد برداشت از مخزن

*بررسي اثر امواج بر روي اثر بخشي فرآيند هاي ازدياد برداشت

*تاثير امواج بر روي بهبود خواص نفت توليدي

*ازدياد برداشت در مخازن نفت سنگين با استفاده از امواج فرا صوت

*بهبود راندمان جريان سيال در مخازن نفت سنگين

*بررسي عملكرد امواج در تميز سازي ديواره چاه و تعيين نوع سيال مناسب در تميز سازي

*بررسي اثر مواد شيميايي برر روي خواص سيال تزريقي

*مطالعه کشش سطحی گاز- نفت و آب با نفت در شرایط فشار و دمای

*مطالعه كشش سطحي سيال تزريقي ] با/بدون[ افزودني هاي شيميايي با نفت مخزن

*بررسي روش ازدياد برداشت شيميايي مناسب مخزن

 

برخی از پروژه های مشترک با شرکت های خارجی :

*پروژه مشترک با شرکت  SHELLدر میادین  نوروز و سروش

*پروژه مشترک با شرکت SINTEF در میدان پایدار

*پروژه مشترک با شرکت SINOPEC در میدان یادآوران

*پروژه مشترک با شرکت TOTAL در میدان  پارس جنوبی

 

پروژه های انجام شده  با شرکت های داخلی و خارجی :

*تعیین نوع سیال و مطالعه ترمودینامیکی و رفتار فازی سیالات میادین اکتشافی ( مدیریت اکتشاف )

*مطالعه تاثیر تزریق گاز خشک و غنی شده (امتزاجي / غير امتزاجي)در سیال میدان رامشیر (شركت ملي مناطق نفتخیز جنوب)

*مطالعه رفتار فازی و شرایط تشکیل رسوب آسفالتین در مخازن بنگستاني ميادين مختلف (شركت ملي مناطق نفتخیز جنوب)

*مطالعات کامل آنالیز،نوع سیال و رفتار فازی سیال میدان پارس جنوبی (شرکت نفت و گاز پارس، پتروپارس)

*مطالعه تاثیر تزریق گاز بر روی میدان پارسی و انجام آزمایشات تورمی و کشش سطحی در شرایط فشار و دمای مخزن (شركت ملي مناطق نفتخیز جنوب)

*مطالعه شرایط ترمودینامیکی تشکیل رسوب هیدرات و بررسی روشهای پیشگیری و حذف آن در میادین تنگه بیجار و گورزین (شرکت نفت مناطق مرکزی ایران )

*مطالعه شرایط ترمودینامیکی تشکیل رسوب آسفالتین در میادین بینک و اهواز –مخزن بنگستان (شركت ملي مناطق نفتخیز جنوب)

*بررسی تاثیر تزریق گاز متان در  سیال چاه 396 مخزن بنگستان میدان اهواز در وضعیت رسوبگذاری آسفالتین و تغییرات فشار اشباع (شركت ملي مناطق نفتخیز جنوب)

*مطالعه رفتار فازی و شرایط تشکیل رسوب آسفالتین در میدان مارون ،مخزن بنگستان چاه های 204و 306 (شركت ملي مناطق نفتخیز جنوب)

*مطالعه رفتار فازی و شرایط تشکیل رسوب آسفالتین در میدان رگ سفید،مخزن بنگستان (شركت ملي مناطق نفتخیز جنوب)

*مطالعه رفتار فازی و شرایط تشکیل رسوب آسفالتین در میدان یادآوران  (شركت متن)

*مطالعه خواص ترمودینامیکی خواص سیالات آزادگان شمالی در چاه های 4و 5 و 7و 22و 26(شرکت RES LAB)

*مطالعه و اندازه گیری میزان ترکیبات گوگردی در تاسیسات سر چاهی میدان آزادگان (شرکت CNPC)

*طرح مطالعات ازدیاد برداشت در مخزن آب تیمور (شركت ملي مناطق نفتخیز جنوب)

*مطالعه ترمودینامیکی خواص سیالات لایه های مختلف میدان سروش در چاه SR-31(شركت نفت فلات قاره )

* مطالعه خواص سیالات ،تزریق گاز و رسوب آسفالتین در 40 حلقه چاه توسعه ای میدان آزادگان شمالی (شركت متن)

* مطالعه خواص سیالات و رسوب آسفالتین در 50 حلقه چاه توليدي ميادين شركت نفت مناطق مركزي ايران

 

   

 بازگشت

خبرنامه

خبرهای هفتگی ما را تنها با وارد كردن ايميل خود دريافت كنيد