پنج شنبه, 09 تیر 1401

پردیس توسعه صنایع بالادستی نفت

گروه مهندسی و مدل‌سازي مخازن در سال 1368 براي توسعه مدل‌هاي شبيه‌ساز مخازن تحت عنوان «گروه مدل‌سازی مخازن» تاسيس شد. با تغيير اولويت‌هاي كاري پژوهشگاه، شركت در پروژه‌هاي مطالعات مخازن و توسعه ميادين به‌عنوان وظيفه اصلي اين گروه در نظر گرفته شد.
محورهاي اصلي فعاليت گروه مهندسی و مدل‌سازي مخازن، آناليز و پردازش داده‌هاي مهندسي مخزن، ساخت مدل ديناميكي و انجام فرايند تطابق تاريخچه توليد و شبيه‌سازي فرايندهاي گوناگون ازدياد برداشت است.

كارشناسان گروه مهندسی و مدل‌سازي مخازن طي سال‌هاي متمادي و با انجام پروژه‌هاي گوناگون، تجارب گران‌بهايي در امر شبيه‌سازي و مطالعه مخازن هيدروكربوري ايران با توجه به ‌ويژگي‌ها و چالش‌هاي موجود در اين‌گونه مخازن كسب كرده‌اند. از فعاليت‌هاي ارزشمند گروه كه براي اولين بار در ايران انجام شده، ساخت مدل يك‌پارچه ناحيه اروندان با بيش از 18 ميليون شبكه شامل ميادين آزادگان، يادآوران، دارخوين و جفير است.

يك نمونه مدل استاتيك يكپارچه چند ميدان همجوار

اهم فعاليت‌ها و توانمندي‌ها

تفسير، آناليز و جمع‌بندي داده‌هاي مهندسي مخازن در راستاي مطالعه جامع و ارائه طرح ميدان شامل:

بررسي داده‌هاي آزمايشگاهي مغزه و مدل‌سازي گروه‌هاي سنگي

سازي خواص سيالات نفتي و گازي با استفاده از داده‌هاي آزمايشگاهي فشار، حجم و دما

آناليز داده‌هاي چاه آزمايي

انجام محاسبات موازنه مواد و تخمين ميزان نفت درجا ميدان

بررسي عملكرد جريان سيال در ستون چاهspan>

تحليل داده‌هاي توليدي چاه‌ها

آناليز منحني‌هاي افت دبي

ساخت مدل استاتيك مخزن

ساخت و آغازسازي مدل ديناميك مخزن

انانجام تطابق تاريخچه توليد

پيش‌بيني بهترين سناريوهاي توليد

ساخت پايگاه داده‌ها

برنامه آتي

مشاركت مستمر در انجام طرح‌هاي جاري و آتي مطالعات مخزن و تهيه طرح توسعه در پژوهشكده مطالعات مخازن و توسعه ميادين.

 

 بازگشت

خبرنامه

خبرهای هفتگی ما را تنها با وارد كردن ايميل خود دريافت كنيد